כפתור הפרפר

האגף לשירותים חברתים

האגף לשירותים חברתיים שוקד על מתן שרותי רווחה לתושבים החל מילדים ועד אזרחים מבוגרים.
האגף מפעיל מגוון רחב של תכניות ופרויקטים לפרט, למשפחה ולקהילה.

שירותים

שירותי האגף נקבעים עפ”י:

 • חקיקה ומדיניות הממשלה כפי שבאה לביטוי בתקנות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 • צרכי רווחה עירוניים, בהתאם להחלטת הנהלת העיר ופיתוח שירותים ומענים הולמים ע”י האגף.
 • תופעות חברתיות שמשפיעות על הקהילה ועל הפרטים שבה ועל איכות החיים בעיר.

פעילויות

פעילות האגף מיועדת להגשים את החזון : “להיות ארגון חברתי, לומד ומתפתח, הנותן שרות מקצועי לרווחת אוכלוסיות נורמטיביות ובעלות מאפיינים ייחודיים תוך פתוח שותפויות עם הקהילה”.

 • תוכניות למשפחה
 • אזרחים וותיקים
 • שלוחה צפונית / עירייה
 • שלוחה דרומית
 • מרכז עוצמה
 • קהילתי
 • נוער וצעירים
 • חרום
 • שיקום
 • מתנדבים

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות