כפתור הפרפר

לשכת מנכ”ל

לשכת מנכ”ל אחראית לביצוע וניהול מועצת העיר, אגפי העירייה וגופים הקשורים לעירייה במישרין ועקיפין. מנכ”ל העירייה מרכז תחתיו חלק נכבד מן המטלות הארגוניות והביצועיות של ניהול העיר.

תחומי אחריות

  • טיפול מנהלי ומקצועי מול בכירי העירייה, חברי המועצה וההנהלה הבכירה וכן אחראי על כל הנושאים הקשורים לניהול ישיבות המועצה.
  • טיפול בנושא התקציב העירוני וגיבוש תקציב שנתי עם גזבר העירייה ובשיתוף מנהלי האגפים, קביעת סדרי עדיפויות וקימות בהתאם למדיניות ראש הרשות.
  • הכנת נהלי עבודה, הנחייה וכיוון תוכניות עבודה שנתיות.
  • גיבוש והצבת יעדים אסטרטגיים, פיתוח וניהול של משאבי העירייה והגברת שירות איכותי לתושבים.
  • קידום תכנון רב שנתי ותוכניות עבודה באמצעות הצבת מטרות ויעדים.
  • התייעלות וחסכון.
  • טיפול ותיאום מערכת החירום בעיריית צפת
שם תפקיד טלפון דוא"ל
רוני בן אבו
מנכ"ל
ריקי חדד
מזכירת מנכ"ל

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות