כפתור הפרפר

מחלקה משפטית

המחלקה המשפטית בעיריית צפת מספקת שירותים משפטיים לעירייה בתחומי הייעוץ המשפטי, הייצוג המשפטי של העירייה כלפי גורמי חוץ, הדרכה והנחייה למוסדות העירייה, ועדותיה ועובדיה. היועץ המשפטי לעירייה מהווה גורם מרכזי בתפקודה החוקי של הרשות ובניהולה התקין. העירייה מחויבת למנות יועץ משפטי על פי חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי) התשל”ו 1975.

כמו כן, משמש היועץ המשפטי כתובע העירוני בעיריית צפת.

תפקידי המחלקה

תפקידיה ותחומי אחריותה של המחלקה המשפטית בעיריית צפת כוללים:

 • יעוץ משפטי לראש העירייה, חברי המועצה הנבחרים ומנהלי העירייה בכל הסוגיות המשפטיות הצפות ועולות, בעת מילוי תפקידם.
 • ייעוץ משפטי למחלקות השונות בעירייה ומתן שירותים משפטיים בנושאי תכנון ובנייה, מכרזים, חוזים, מקרקעין ארנונה, גביית אגרות, היטלים ותשלומי חובה, חינוך, רווחה רשויות מקומיות ומשפט מנהלי
 • השתתפות בישיבות מועצת העיר, ועדות העירייה וליווי משפטי בהליכי חקיקה מקומיים.
 • הגשת תביעות אזרחיות וניהול הליכי הוצאה לפועל בשם העירייה ולמענה
 • ייצוג והופעה בבתי משפט, בתי דין לעבודה וועדות ערר, ועדת הנחות בג”צ ובוררויות והגנה שוטפת על אינטרס העירייה.

תביעה עירונית

הגשת כתבי אישום בעבירות לפי חוק התכנון והבנייה, חוקי עזר מקומיים, חוק חינוך חובה, חוק רישוי עסקים וחוקים נוספים שהעירייה אחראית על אכיפתם
טיפול בערעורי חנייה וערעורים על דוחות על פי חוקי העזר השונים.

תחומי עיסוק

תחומי העיסוק העיקריים של הלשכה המשפטית הם:

 • ייעוץ משפטי
  הייעוץ המשפטי השוטף שמעניק השירות המשפטי לעירייה חיוני לצורך ליווי תהליכים במנהלים השונים והנעתם באמצעות עדכון גורמי פנים, תוך מתן פרשנות משפטית יישומית נכונה בחידושים בתחום החקיקה, הפסיקה, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, הנחיות מרכז השלטון המקומי, הנחיות מנכ”ל משרד הפנים ועוד.
 • התקשרויות העירייה – חוזים ומכרזים
  טיפול שוטף ומקיף בחוזי ומכרזי העירייה על פי פניות המחלקות והיחידות השונות של העירייה. בין היתר העבודה כוללת: בדיקת הבקשה להתקשרות ובדיקת המסמכים הרלבנטיים, קביעת סוג ההתקשרות המתאים – חוזה, מכרז או מכרז זוטא, ניסוחם ועריכתם של החוזים/מכרזים. עבודה זו נעשית תוך שיתוף פעולה עם הגוף/יחידה המבקש.
 • חוקי עזר עירוניים
  השירות המשפטי מטפל ומקדם חקיקת חוקי עזר לצורך שמירה על הסדר הציבורי ברחבי העיר לרווחת התושבים
 • השתתפות בוועדות המועצה
  היועץ המשפטי לעירייה מוזמן לוועדות העירייה השונות, הן לוועדות הרשות והן לוועדות החובה.
שם תפקיד טלפון דוא"ל
עו"ד ענבל בן ארי
יועצת משפטית
סבג דניאל
מרכז עבודות המחלקה
מורן אסולין
מזכירת מחלקה משפטית
עו"ד מאיה חיימוביץ
עורכת דין

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות