כפתור הפרפר

הנדסה

אגף ההנדסה מעדכן כי מתאריך 1/2/23 על כל ערכי הבקשות להיתר להגיש ע”פ פורמט חישובי השטחים 

אגף ההנדסה אמון על ביצוע מדיניות המועצה בתחום עיצוב סביבת המגורים, לרבות ייעוץ מקצועי הקשור במגמות התפתחות צפת בעתיד תוך שימת דגש על איכות חיים ושמירה על צביון העיר.
אגף הנדסה מאגד בתוכו מספר מחלקות:

מחלקת תכנון ובנין עיר

  • הכנת תכניות בנין עיר סטטוטוריות וליווי תוכניות המוגשות ע”י יזמי חוץ מוסדיים או פרטיים.
  • מתן מידע תכנוני לציבור הנוגע לתוכניות בנין עיר ולתנאי הבניה החלים על קרקעות, בכתב ובעל-פה.
  • בדיקה ואישור של תשריטים לצורך רישום איחוד ו/או חלוקה של מקרקעין.
  • ייצוג משרד מהנדס העיר והועדה המקומית לתכנון ולבניה בפני גורמים אחרים בעירייה ומחוצה לה.

מחלקת רישוי בניה

מחלקת רישוי בניה מיישמת את המדיניות התכנונית של העירייה הלכה למעשה, בכפוף להוראות חוק תכנון ובניה (התשכ”ה 1965) ולתכניות בנין עיר.
המחלקה אחראית על הליכי רישוי בניה הכוללים:

  • בדיקה וליווי בקשות להיתר
  • הכנת בקשות להיתר לדיון בוועדה
  • הוצאת היתרי בניה
  • מחלקת אכיפה
  • פיקוח על מבנים מסוכנים, אישורי עסק ועוד.

מחלקת פרוייקטים

פרוייקטים שונים אשר מבוצעים על ידי אגף הנדסה בעיריית צפת.

שירות לתושב

אנו שואפים לשפר את השירות הניתן לתושבי העיר ואורחיה.
ניתן לקבל מידע רב בנושאי רישוי ותכנון מן האתר העירוני וכן להגיע במידת הצורך למחלקות השונות בשעות קבלת הקהל.

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות