כפתור הפרפר

מנהל סביבה ופיקוח

עיריית צפת פועלת למען מיצוב העיר כמובילה בתחום איכות הסביבה ואיכות החיים העירונית. אנו שואפים להעלות את המודעות לנושאי איכות הסביבה בקרב תושבים, תלמידים, בעלי עסקים ועובדי העירייה, מקנה כלים וידע בנושא שמירה על איכות הסביבה וכן עוסקים במניעה ובמזעור מפגעים סביבתיים בעיר.

פעילויות למען איכות הסביבה

 • קידום והטמעת מיחזור הפסולת והפרדתה לפי זרמים.
 • חינוך לשמירה על הסביבה באמצעות קידום תכוניות חינוכיות בגנים ובבתי הספר, ייזום
 • פעילויות למיחזור ושימוש חוזר בפסולת, הפיכת בתי הספר ל”ירוקים” והשתתפות ביום הניקיון הבינלאומי.
 • העלאת המודעות לשמירה על הסביבה בקרב תושבים: קידום פעילויות משותפות בין הרשות לתושבים דוגמת “קהילת טבע עירוני”; הפנינג תושבים למען הסביבה; שבוע איכות הסביבה העירוני; הקמת גינות קהילתיות ועוד.
 • בנייה ירוקה – הטמעת ערכי הבניה הירוקה במסגרת תוכניות התכנון והבינוי העירוניות. פיתוח בר קיימא הוא כזה העונה על צרכי הדור הנוכחי מבלי לסכן את יכולת הדורות הבאים לספק את צרכיהם.

המחלקה לפיתוח בר קיימא עוסקת בהטמעת עקרונות תכנון ופיתוח בר קיימא ובהליכי התכנון והפיתוח בעיר, קידום ופיתוח מדיניות תכנון עירונית המקדמת את המרחב הפתוח בעיר ואת איכות החיים בו, יצירת שת”פ מטרופולינים בסוגיות בפיתוח בר קיימא והקניית כלים למנהל התכנון ולמנהלים משיקים לביצוע תכנון בר קיימא.

יחידות המינהל

​כתובת: רחוב הנרייטה סולד 22, קומה 1 ת"ד 1335 צפת מיקוד 1311202.
קבלת קהל: ימים א' ב' ד' ה' בין השעות 13:00- 08:30 , יום ג' – המחלקה סגורה.
מענה טלפוני: ימים א-ה בין השעות 08:30-15:00
טלפון: 04-6827682
פקס: 04-6827821
דוא"ל: [email protected]

מחלקת רשות החניה מטעם עיריית צפת ממונה על כול מערך החניה והאכיפה בעיר. מחלקת החניה פועלת במטרה לאכוף את חוק העזר לצפת (העמדת רכב וחנייתו), תשע"ח 2017 הנוגע לחניה מוסדרת ואסורה במטרה לשמור על הסדר הציבורי בעיר למען רווחת כלל התושבים ושמירה על איכות החיים נאותה. המחלקה עוסקת בהנפקת היתרי חניה ותווים לאזורים הזכאים, כמו כן בבקשות הסבה של דוחות חניה ע"י חברות הליסינג, בקשות ערעור לביטול דוחות.

לביצוע תשלום, קבלת מידע בנושא תו חניה לתושב ו/או מידע נוסף לחצו כאן.

​כתובת: להשלים
קבלת קהל: להשלים
מענה טלפוני: להשלים
טלפון: 04-6827682
פקס: 04-6827821
דוא"ל: 

תפקידה של המחלקה לרישוי עסקים הוא לדאוג שכל עסק הנחשב עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968 וצו רישוי עסקים התשנ"ה – 1995, כעסק טעון רישוי, יפעל וינוהל עפ"י ובהתאם לחוקים, התקנות והצווים הנלווים, עם רשיון תקף ובלא שיהווה מטרד לסביבה.
מסגרת חוק רישוי עסקים נותנת ביטוי נאות לתפקיד של טיפול ופיקוח על עסקים בתחומה של הרשות המקומית ומאפשרת שילוב ותיאום עם גורמים רלוונטיים אחרים.

לביצוע תשלום, קבלת מידע בנושא תו חניה לתושב ו/או מידע נוסף לחצו כאן.

האגף אחראי על אחזקת מאור הרחובות בכל רחבי העיר לרבות תכנון פרויקטים חדשים ופיקוח עליהם.
האגף פועל בתיאום עם גורמי חוץ וביניהם: בזק, חברת החשמל, תאגיד המים פלג הגליל, חברות הכבלים ועוד.

תחומי אחריות

 • פיקוח ובקרה על עבודות באירועים שונים כדוגמת: יום העצמאות, פסטיבל הכליזמרים ועוד.
 • תיאום והזמנת עבודות שונות מול חב' החשמל כולל אישורי טופס 4 לאכלוס בתים.
 • תכנון ופיקוח על מערכות תאורה חדשות במסגרת שיפוץ רחובות.
 • הפעלת מערך כוננות לטיפול במפגעי חשמל בכל שעות היום.
 • החלפת פנסי תאורת רחובות לטכנולוגית LED לשם התייעלות אנרגטית ושדרוג עמודי תאורה.​

​תחזוקה ותפעול שוטף של העיר במרחב הציבורי.

תחומי אחריות

 • תחזוקת הרחובות ומבני הרשות בתחזוקה מונעת וע"פ קריאות מוקד ושמירה על חזות העיר.
 • צוות מסגרות המטפלים בכל מה שקשור לעבודות מסגרות אחזקה שוטפת של תמרורים, גדרות הפרדה, מעקות בטיחות.
 • תיקוני כביש ותיקוני מדרכות ברחבי העיר, כולל טיפול באירועים חריגים של התקנה והצבה של במות וכדומה.
 • מתן ציוד לאזכרות ושמחות.
 • תיקון שבר – אבן משתלבת ברחבי העיר.
 • מתן שירות במבנים של הרשות מתנ"ס, מרכז צעירים, טיפת חלב , אגף הרווחה, יד לבנים ועוד.

ועיריית צפת חברו יחדיו והקימו את יחידת השיטור העירוני המטפלת במגוון רחב של אירועים בהם ובעיקר אירועים הנוגעים לאיכות חיים. שיתוף פעולה בין המשטרה לעירייה נותן מענה הולם ויעיל לאירועים אלה, הפעלת סמכות מקבילה ע"י שוטר מכוח החוק מחד, וע"י פקח עירוני מכוח חוקי העזר מאידך נותנת מענה מתאים לכל תרחיש

תפקידי השיטור העירוני

 • אכיפת חוקי העזר העירוניים בתחום איכות הסביבה תוך מתן דגש לאיתור וסילוק מפגעים
 • אכיפת "עבירות פליליות" כמו בריונות רחוב, רוכלות ללא רישיון, אכיפת שעות סגירת עסקים, מניעת מכירת אלכוהול ושימוש באלכוהול ע"י קטינים
 • מניעת ונדליזם, הקמות רעש, שפיכת פסולת ברחבי העיר, אלימות נוער
 • סיוע לשוטר בעת טיפול באירוע משטרתי
 • ביצוע סיורי יום/לילה בשיתוף משטרת ישראל בפארקים ובמרכזים העירוניים
 • מניעת הדבקת מודעות וכרוזים בעיר
 • סיוע לרשות באבטחת אירועים ומוסדות חינוך
 • סיוע לרשות באירועי חירום
 • סיוע לצוות קידום נוער במניעת שוטטות ועבריינות נוער

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות