כפתור הפרפר

מוקד עירוני

המוקד העירוני פועל 24 שעות ביממה במשך כל ימות השנה לרבות שבתות וחגים ומשמש כמרכז מידע לתושבי העיר בנוסף להיותו מוקד קליטה והעברת פניות תושבים למחלקות השונות. באופן שוטף במשך כל השנה.

הפניות מתקבלות במוקד דיווח ארצי ומועברות דרך מערכות המחשוב אל המחלקות המטפלות או גורמי הטיפול בשטח, זאת על בסיס מאגר נתונים אשר קיים וכל פניה מנותבת על פיה. כל פניה מוקלטת ונשמרת פרק זמן על מנת לאתר ולשמוע במידת הצורך ולצורכי בקרה ובדיקה של אופן המענה לאזרח הפונה.
כל פניה נפתחת ובמידה ויש טלפון נייד מתקבלת הודעה עם מספר הפניה ומהות הבקשה לכל פונה.

המוקד העירוני משמש כמרכז שליטה ובקרה למצלמות המותקנות ברחבי העיר ובגנים הציבוריים ודרכו מופעלת הסיירת העירונית המשולבת עם משטרת ישראל.

המוקד מטפל בפניות רבות ומגוונות כגון: פיקוח חניה, הדברות, הפרעות מנוחה וונדליזם, בעיות תברואתיות ועוד.
כל תלונה או פניה מועברת לטיפול מידי למחלקה המתאימה ומנוהל מעקב אחר הביצוע. תשובות לגבי טיפול במפגעים תברואתיים למשל, נשלחות במסרוני טקסט לטלפונים הניידים של הפונים.
המוקד העירוני מנהל מערכת המבצעת סקר שביעות רצון לגבי הטיפולים ואת תוצאות הסקרים מדווחים להנהלת העיר.

המוקד העירוני הינו הבסיס העיקרי להפעלת העיר בשעת חרום ולכן נמצא באופן קבוע במבנה אשר הינו מקלט והמשמש גם כמרכז הפעלה עירוני בשעת חרום.
פרטי הפונה נרשמים במערכת למען איתור וחזרה אל הפונה בסיום פניה.

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות