כפתור הפרפר

חינוך

טיפוח דור העתיד לקהילה בעלת ידע, מיומנויות וכישורי חיים חברתיים הנו יעד מרכזי בחזון מערכת החינוך. ערכי כבוד האדם והארץ, סובלנות, מעורבות ואזרחות טובה הם חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים בכל מוסדות החינוך בעיר. לשם השגת מטרות יסוד אלו מגויסים מירב המאמצים והמשאבים. יעד מרכזי נוסף של מערכת החינוך המקומית בצפת, הוא חיבור בין הלימודים בבתי הספר למוסדות להשכלה גבוהה הפועלים בעיר. בשנים האחרונות הוקמו שתי תכניות מרכזיות המאפשרות לתלמידי התיכון לרכוש ידע, כלים והשכלה בפקולטה לרפואה באמצעות תכנית פרחי צפת לרפואה ובפקולטה למשפטים באמצעות פרחי צפת למשפטים.

חזון

 • למצות את יכולותיו הלימודיות והחברתיות של התלמיד, ברצף חינוכי ובמגוון תחומי לימוד והעשרה מיטביים.
 • להבטיח את התמדתו של התלמיד, בתהליך הלימודי, בראייה הוליסטית של צרכיו ולהעניק יחס אישי ופרטני.
 • לחנך בוגר איכותי בעל חוסן אישי ומטען תרבותי עשיר, עם תמונת עתיד מבטיחה.
 • בוגר המזדהה עם העיר צפת ומחויב לקהילתו ,לסביבתו לעמו ולערכי מדינת ישראל.
 • לשרת באופן ראוי ומיטבי בנגישות מרבית, ביושרה, באחריות, בשוויון, במקצועיות את התושבים, התלמידים ומוסדות החינוך.
 • לחתור למגע ולשותפות בונה עם ההורים לקידום המוסד החינוכי והטמעת תהליכים קהילתיים.
 • להשביח את מערך ההוראה ולהכשירו באופן מתמיד ליעדים הפדגוגיים ולקדימויות העירוניות.
 • להעמיד לרשות התלמיד תנאים פיזיים מיטביים וסביבה לימודית איכותית.

תחומי אחריות

ייעוד של האגף הוא גיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום החינוך ברשות, ברוח המדיניות העירונית ובהלימה עם הנחיות משרד החינוך וניהול המערך החינוכי ברשות המקומית למען הוצאתה לפועל.

התוויית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה בתחום החינוך

 • גיבוש חזון ומדיניות בתחום החינוך ברשות המקומית, בהלימה עם מדיניות משרד החינוך ועם חוקים בתחום החינוך
 • הטמעת המדיניות והחזון בקרב עובדי האגף ובמוסדות החינוך
 • התוויית תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות לאגף החינוך והבאתן לאישור הדרג הבכיר
 • עדכון תכניות העבודה, בהתאם לצרכים ולשינויים השוטפים ברשות המקומית.
 • ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר (יסודיים ועל יסודיים).
 • ליווי ובקרה של בתי הספר היסודיים והעל יסודיים: הנחיה, הדרכה, מעקב, טיפול, פיתוח וייזום פעולות לקידום בבית הספר.
 • ליווי גני הילדים, בקרה על פעילותם וקידום תכניות להעשרתן החינוכיות של הילדים.
 • ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי ובקרה על פעילותו.
 • קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
 • טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.
 • ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות.
 • טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות החינוך.

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות