כפתור הפרפר

גזברות

​אגף הגזברות של עיריית צפת אחראי לבניית התקציב העירוני השנתי, מבצע מעקב ובקרה אחר פעולות העירייה בתחום התקציב ומפעיל את כל מערך התשלומים העירוני.

תחומי אחריות

האגף מטפל בין השאר בנושאים הבאים:

  • תקציבים – בניית התקציב הרגיל, מעקב ובקרה אחר הניצול התקציבי, אישור הזמנות עבודה, עדכוני תקציב, אישור תקציב במשרד הפנים.
  • תקציבי פיתוח – בניית התקציב הבלתי רגיל , מעקב ובקרה אחר ניצול תקציבי התב”ר, טיפול בהרשאות חיצוניות, אישור תקציב במשרד הפנים.
  • הנה”ח – הפקת דוחות כספיים, רבעון, חצי שנתי ושנתי, התאמות בנקים, התאמות שיקים דחויים, התאמות כרטיסי אשראי , טיפול בשיקים חוזרים.
  • ספקים – תשלומים לספקים ואחרים, קיזוז חובות מספקים, טיפול ומעקב אחר ערבויות, טיפול בחשבונות בנקים.
  • שכר – הפקת תלוש השכר ובקרתו, פקודת משכורת, מתן מקדמות לעובדים.
  • ביטוח – טיפול בפרמיות ביטוח שונות, טיפול בתביעות הביטוח השונות.

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות