כפתור הפרפר

מידע כללי לנרשמים לכיתה א’

Little kids schoolchildren pupils students running hurrying to the school building for classes

נהלי רישום תלמידים בבתי ספר

תאריכי הלידה של החייבים ברישום לכיתה א’ – נקבעים בהתאם לחוזר מנכ”ל משה”ח.

מועדי הרישום נקבעים גם כן ע”י משה”ח (בדר”כ במהלך ינואר-פברואר).

מועדי ההעברה לבתי הספר

הורים רשאים להגיש בקשה , במועדי הרישום, לרשות החינוך המקומית להעביר את בנם או את בתם – ממוסד רשמי אחד למשנהו, ממוסד רשמי למוסד פרטי, ממוסד רשמי למוסד פטור, ממוסד רשמי למוסד מיוחד, ממוסד פרטי למוסד רשמי, ממוסד פטור למוסד רשמי.
העברות תלמידים בין מוסדות חינוך יכולות להתבצע גם מחוץ למועד הרישום , בתנאי שהתלמידים משובצים במוסד חינוך כלשהו, כפי שיפורט להלן:

 • אי התאמת התלמיד לחברת הילדים, קשיים של הורים או של תלמידים עם מנהל המוסד או עם מוריו, בעיות הסתגלות.
  • העתקת מקום מגורים בתחום השיפוט של רשות החינוך המקומית או בשל מחלת התלמיד.
 • העברות תלמידים לאחר מועד הרישום ממוסדות רשמיים למוסדות מוכרים שאינם רשמיים:

על פי התיקון לתקנות הרישום שנתקבל בתאריך ה’ בטבת התשס”א (31 בדצמבר 2000) אפשר להעביר תלמידים גם ממוסדות רשמיים, למוסדות שאינם רשמיים, בתנאי שהבקשה להעברה היא מטעמים חינוכיים והיא מוגשת לרשות המקומית.
אם דחתה הרשות המקומית את בקשת ההורים, אפשר להגיש ערעור למנהלת המחוז תוך 7 ימים.
לא אישרה מנהלת המחוז את ההעברה, רשאים ההורים להגיש ערעור בכתב למנהל הכללי , תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על ההחלטה. החלטת המנהל הכללי בערעור תהיה סופית.

אזורי הרישום של בתי הספר

  1. בתי ספר ממלכתיים: אגמים , ממלכתי ב’
   אזור הרישום לביה”ס אגמים: “איביקור” והשכונות הסמוכות לפיקוד הצפון כולל הגדוד השלישי, אזור מרכז העיר: משיכון עממי, רימונים, החלוץ, יאנוש קורצאק, רח’ אליהו והעיר העתיקה, שכונות הדרום ו “נוף כנרת”.
   אזור הרישום לביה”ס ממלכתי ב’ – שכונות כנען, רמת רזים, רמת מנחם בגין.
  2. בתי ספר ממ”ד: בירב , האר”י
   אזור הרישום לביה”ס בירב – שכונות כנען, רמת רזים, רמת מנחם בגין, נוף כנרת, איביקור, אזור העיר, כדלהלן: רחוב ז’בוטינסקי, הנשיא, פרומצ’נקו, רחוב ירושלים וכל מה שבתחום אזורים אלה.
   אזור הרישום לביה”ס האר”י – שכונות הדרום, אזור העיר, כדלהלן: רחוב ז’בוטינסקי, הנשיא, פרומצ’נקו, רחוב ירושלים וכל מה שבתחום אזורים אלה.
  3. בתי”ס ממ”ד: נועם, חב”ד בנים וחב”ד בנות
   ביה”ס ממ”ד חב”ד בנים ובנות – כלל אזורי העיר.
   ביה”ס נועם – ביה”ס תורני – כלל אזורי העיר.
   תהליך ההמלצות לגבי בשלות לכיתה א’ , המתבצע ע”י השירות הפסיכולוגי מתוכנן להסתיים כחודש לפני סוף שנת הלימודים.

הנחיות נוספות

  • הרושם נדרש להביא עימו למקום הרישום את תעודת הזהות או הדרכון שלו ושל האם.
  • לא ניתן לרשום תלמיד לביה”ס יסודי, שאינו בתחום אזור הרישום שלו.
  • הרשות שומרת לעצמה את האופציה לווסת תלמידים בין מוסדות החינוך.
  • לא ניתן לרשום תלמידים המתגוררים מחוץ לצפת ללא אישור אגף החינוך בעירית צפת.
  • הרישום מתקיים בבתי ספר.

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות