כפתור הפרפר

יחידת הקבסי”ם

המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה מהווה את הסמכות הארצית לאכיפת “חוק לימוד חובה – תש”ט(‏1949)”.

המחלקה פועלת למניעת הנשירה, להחזרה ולשילוב תלמידים שנשרו ממערכת החינוך. זאת ע”י שימוש באמצעי הרתעה שונים וכן ע”י ייזום של תוכניות התערבות המיועדות למצות את יכולת התלמיד ולמנוע את הנשירה. היחידה פועלת באמצעות קציני ביקור סדיר ומגשרים חינוכיים, הכפופים מבחינה מקצועית למחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה באגף שח”ר במשרד החינוך ומבחינה מנהלית – לרשויות החינוך המקומיות .

אחריות הקבסי”ם

 • מעקב וטיפול אחר הביקור הסדיר של התלמידים במסגרות החינוך השונות.
 • איתור, ליווי ומעקב אחרי תלמידים בסיכון ומניעת נשירה.
 • יעוץ והכוון להורים ולתלמידים בסכנת נשירה ובמעברים.
 • בניית תכניות התערבות לשיפור תפקודם של תלמידים בסכנת נשירה.
 • שיתוף פעולה עם גורמים רלוונטיים בקהילה, כגון: רווחה, שירות פסיכולוגי, קציני מבחן, קידום נוער ועוד.

אחריות המחלקה

 • יום ועדות השמה לצורך קביעת זכאות למתן שירותי חינוך מיוחד.
 • שיבוץ התלמידים למסגרות חינוכיות העונות על צורכיהם באופן מיטבי.
 • מעקב אחר השתלבות התלמידים.
 • קיום ועדות היוועצות רב מקצועיות בשיתוף ההורים וצוותי החינוך של בתי הספר ואגפי הגיל השונים בעירייה.
 • פיתוח וקידום יוזמות חינוכיות במסגרות החינוך המיוחד בעיר.
 • קידום השילוב של התלמידים במסגרות החינוך הרגיל ובקהילה.
 • קיום שיתוף פעולה עם הנהגת הורים מיוחדים
 • פיתוח מקצועי של הסייעות החינוכיות.
 • תכלול של כל הגורמים המטפלים בתלמידים עם צרכים מיוחדים: רווחה, ביקור סדיר, שירות פסיכולוגי, קידום נוער.

מטרות ייחודיות למחלקה ודרכי פעולה

 • הטמעת מדיניות משרד החינוך בתחומי הנשירה והנשרת התלמידים ממערכת חינוך העירונית , כמו כן להוביל נושא ההתמדה בביה”ס העל יסודיים שש שנתיים .
 • הכנת תמונת מצב עדכנית על הנשירה הגלויה והסמויה בכל הרמות והמגזרים.
 • ליווי חינוכי של ילדים המצויים בסיכון לנשירה, הפעלת תוכניות לזיהוי תלמידים בסיכון נשירה ותוכניות מניעה חינוכיות – לימודיות.
 • ייזום תוכניות התערבות המיועדות למצות את יכולת התלמיד, כדי למנוע נשירתו. הכוון של תלמידים במעברים למסגרות חלופיות , ומעקב אחר קליטתם.
 • ייזום פעילות בין מקצועית לצורך קבלת החלטות מקצועיות ומעשיות לגבי תלמידים בסיכון .
 • העלאת מודעות תפקידו של קצין ביקור סדיר בפני קהל היעד , ההורים, והתלמידים.
 • מעקב ובקרה שוטפים תוך כדי ניהול מאגר נתוני תלמידים מעודכן.

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות