כפתור הפרפר

המינהל החרדי

המחלקה נותנת שירות למוסדות החינוך (גנים ובתי ספר) בציבור החרדי.
השירות ניתן למוסדות מוכרים על ידי משרד החינוך תוך דגש על מספר צרכים עיקריים:

 1. צרכים טכניים – חזות מוסדות החינוך, החזקה ועוד.
 2. צרכים ערכיים – בניית תוכניות חינוכיות ויזמות חינוכית.
 3. צרכים ברמת הנוהל – שירותים לחינוך המיוחד, ועדות השמה, שירות פסיכולוגי, רישום למוסדות החינוך ועוד.
  כמו כן קיימת יחידת קב”סים אשר נותנת מענה לילדים ונוער שנשרו ממוסדות החינוך.

הייחודיות של מסגרות החינוך בציבור החרדי

   1. הפרדה בין בנים ובנות – 
    הפרדה זו פועלת בכל מסגרות החינוך החרדי ובכל הגילאים. היא דורשת צוותי הוראה כפולים וזמני הערכות כפולים ומהווה גורם משמעותי במתן משאבים לפעילויות ושיעורים חינוכיים (כח אדם, כספיים ואחרים).
   2. התמקדות ברמה העיונית
    במסגרות החינוך החרדי לומדים במגמות חינוכיות העוסקות בצורה כמעט אבסולוטית ברמה העיונית, דבר זה דורש מן התלמיד בציבור החרדי כישורים עיוניים לא מבוטלים. בשל כך פועל כוח עזר רב הדואג לדחוף ולשמור על התלמידים במסלולים העיוניים ולאפשר ליכולות אלו להתקיים אצל התלמידים.
   3. משפחות ברוכות ילדים – 
    המשפחות במגזר החרדי ברוכות ילדים וההכנסה אינה גבוהה. בבניית פרויקטים, תוכניות חינוכיות של המחלקה לחינוך חרדי, נלקחת בחשבון השתתפות כלכלית מועטה של ההורים וצורך בבניית תוכניות מעשיות ויעילות.
   4. אפיון קהילתי – 
    הפן הקהילתי התומך בכל המובנים במגזר החרדי, נותן ביטוי גם בנושא החינוך. מסגרות תמיכה להורה ולילד קמות בכל הרבדים ותורמות לקידום והצלחת הילדים ובמתן תמיכה להורים. למעשה, מדובר על מאגר מתנדבים קהילתי גדול שיושב על בסיס קהילתי-התנדבותי ופועל להבאת תוצאות חינוכיות חיוביות בקרב מסגרות החינוך בציבור החרדי.

  תוכניות במסגרת המחלקה

  פר”ח

  מלגות מטעם עירית צפת ניתנות לסטודנטים מן הציבור החרדי הלומדים לתארים מתקדמים במכללות ובאוניברסיטה. בעבור מלגות אלו תורמים הסטודנטים 80 שעות שנתיות בתגבור מקצועות נדרשים לתלמידים בכיתות ג’-ד’. התגבור מתבצע במסגרת בתי הספר היסודיים.

  תנופה

  תנופה הוא פרויקט במסגרת הרווחה החינוכית ופועל בשיתוף משרד החינוך.
  הפרויקט נותן מענה לתלמידים מתקשים מן השכבות הבינוניות במקצועות הקריאה, המתמטיקה והאנגלית ומועבר על ידי מורים ומורות בעלי תעודות הוראה במקצועות הללו.
  התגבור לתלמידים מתקשים בגילאי היסודי ניתן בשתי רמות:

    1. כיתות א’-ב’ מקבלים תגבור בהקניית קריאה וכתיבה, במטרה להביא את התלמידים הבינוניים לרמת הלימודים של הכיתה.
    2. כיתות ו’-ז’ מקבלים תגבור ודחיפה במקצועות האנגלית והמתמטיקה, במטרה לוודא כי סיימו את הלימודים היסודיים בצורה מיטבית ועל מנת לאפשר להם מעבר חלק לבתי ספר העל-יסודיים.

  לתלמידים מתקשים בגילאי העל-יסודי ניתנת דחיפה ועזרה במקצועות הבגרות ובתעודות חוץ הניתנות על ידי משרד החינוך, במטרה להעלות את רמת הציונים ב- 60%-80%.
  מגמה נוספת הפועלת במסגרת פרויקט תנופה, היא מוכנות לכיתה א’. התוכנית מיועדת לילדי הגנים אשר זוהו כמתקשים בחומר הנלמד, במטרה להכין אותם לכיתה א’. במהלך 3 שבועות בחופשת הקיץ מעבירות גננות החינוך המיוחד הכנה לימודית לקבוצות קטנות של תלמידים מתקשים.

מצוינות

פרויקט “מצוינות” הוא פרויקט הנותן מענה לתלמידי בתי הספר היסודיים המתקשים בחומר העיוני. הוא נבנה במטרה לאפשר לתלמידים אלו להגיע לרמה אחידה עם יתר תלמידי השכבה ולהשתלב במסגרות החינוכיות הרגילות. זהו פרויקט המאפשר לתלמידים רבים להימנע מנשירה ממערכת החינוך.

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות