כפתור הפרפר

אגף מוניציפאלי, בקרה ונכסים

מוניציפאלי

מנהל האגף משמש כמזכיר העיר ומזכיר עבודת מועצת העיר.

בקרה

האגף מרכז את עבודת העירייה בתיקון ליקויים של דוחות ביקורת שונים. כמו”כ מנהל אגף מוניציפאלי, בקרה ונכסים משמש כממונה על חופש המידע.

חופש המידע

ניתן לקבל דוחות ממונה חופש המידע, פרוטוקולים של ישיבות המועצה ופרוטוקולים שונים, חוקי עזר, הנחיות מנהליות, דוח כספי לתושב, צו ארנונה ועוד.
כמו כן, ניתן לקבל הסבר על חוק חופש המידע וכיצד ניתן להגיש בקשה לחופש המידע.

נכסים

מטפל בריכוז כל הנושאים הקשורים לקרקע ציבורית, דרכים, שטחים ציבוריים פתוחים ומבני חינוך וציבור, הפקעות, חכירה חוזים וכדומה. אחריות לאיתור קרקע לשימושים ותכליות ציבוריות, עדכון ספר הנכסים וליווי אדמיניסטרטיבי של פרוגראמות עד לאישורן.
האגף מרכז ומלווה את כל שלבי הקצאות מקרקעין לתאגידים ללא כוונות רווח, מרגע הגשת בקשות ופרסום ועד לאישור משרד הפנים וחתימת חוזה.

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות