כפתור הפרפר

הפיקוח העירוני אחראי על אכיפת מכלול חוקי העזר העירוניים (מפגעי תברואה), תשי”ט- 1958 במטרה לשמור על הניקיון והסדר הציבורי בעיר ושמירת איכות החיים. דוחות אלו הן ברירות קנס עפ”י צו העיריות תשל”א-1971 שבמסגרתן פעילות האכיפה של הפיקוח העירוני היא מניעת מפגעים ומטרדים כגון: השלכת פסולת כללית ופסולת בניין, העמדת רכב (גרוטאה) ברחוב המהווה מטרד וסכנה לציבור וכול מפגע תעבורתי אחר.

בגין עבירות מפגעי תעבורה, הוצאת אשפה, עישון, רכש וכד’ ירשמו קנסות בסכום של 600 ₪ הרשות תפעל בהתאם לחוק העזר העירוני וללא היסוס על מנת לשמור על איכות חיים שתטיב עם התושבים.

  • עלייך לשלם את הקנס תוך 90 יום מקבלת הקנס בהתאם לסכום שנקבע החוק כמפורט בהודעת תשלום הקנס
  • אם ברצונך להגיש בקשה לביטול הקנס מהעילות הקבועות בחוק עלייך לפנות בכתב תוך 30 יום מיום קבלת הקנס ולפרט את נימוקייך לערעור ולצרף אישורים מתאימים לטענותייך
    חשוב להדגיש בקשות אשר לא יוגשו כמתבקש עם כל האישורים הנדרשים לא יטופלו
    אם ברצונך להישפט על העבירה, עלייך למלא את פרטייך בספח המצורף – “בקשה להישפט” תוך 90 יום
  • אם תוך המועד האמור לא תשלם את הקנס ולא תודיע כי ברצונך להישפט יהיה עלייך לשלם את הקנס בתוספת פיגורים ובשיעור הקבוע בחוק
  • את הקנס ניתן לשלם בסניפי הדואר, הבנקים וכן באתר האינטרנט או במערכת המענה הקולי 24 שעות ביממה בטלפון 04-6961340

בקשה לביטול הקנס יש להגיש תוך 30 יום מיום מתן הקנס למחלקת רשות החניה, רח’ הנרייטה סולד 22 קומה 1 צפת ת.ד 1335 מיקוד 1311202, טלפון לבירורים: 04-6827682.

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות