כפתור הפרפר

דגשים לבעלי עסקים טעוני רישוי

מטרות החוק – רישיון העסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ”י מטרות החוק, לטובת הציבור הרחב ובעל העסק.
הרישיון בא להבטיח, בין השאר, עמידה בדרישות חוקי התכנון והבנייה, סידורי כיבוי אש, בטיחות בעבודה קיום תנאי תברואה נאותים, מניעת מטרדים לסביבה, מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.

חשוב לדעת ! רישיון העסק הינו אישי וניתן אך ורק לבעל העסק ו/או מפעיל העסק ורשום על שמו. הרישיון אינו ניתן להעברה לא על שם בעל עסק אחר ולא למקום אחר.

משרד הפנים פרסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי (כדוגמת עסקי מזון, מפעלים בתי מלאכה, מקומות עינוג ציבורי וכיו”ב) פרטים ניתן לקבל במחלקת רישוי עסקים

עסק טעון רישוי עפ”י החוק מחויב ברישיון מטעם הרשות המקומית, הרישיון הוא אישי, ייחודי.

מותנה בעמידה בתנאים ובדרישות החוק לרבות תכנון ובניה, כיבוי אש, ובאישורם של משרדי הממשלה, הרשות המקומית וגורמים נוספים.

על פי החוק, הרשות המקומית אינה יכולה להנפיק רישיון עסק ללא עמידה בתנאים, ואישורם של כל גורמי ונותני האישור.

גורמי הרישוי ונותני האישורים מחויבים להשיב על הפניות אליהם בזמנים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) התשס”א 2000 –עמידה מהירה בתנאים תקצר את הליך הרישוי.

הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה, או מיוזמת נותן האישור אם העסק חרג מתנאי הרישיון.

חל איסור על משרדי הממשלה, חברות ממשלתיות ורשויות מקומיות להתקשר בקשר חוזי עם עסקים טעוני רישוי שאין להם רישיון עסק תקף.

ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית. העסק צפוי לצו סגירה מנהלית, ובעליו צפוי להיתבע לדין, לקנסות גבוהים, ולהטלת עונשי מאסר.

בעל עסק חייב ברישיון חדש להפעלת העסק במקרים הבאים:

  1. שינוי בעלות בעסק
  2. שינוי בסוג העסק
  3. שינוי/תוספת בעסק קיים או הרחבתו
  4. תוספת סוג/פריט לעסק
  5. שינוי מקום העסק
  6. עסקים המחויבים בחידוש תקופתי של הרישיון

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות