כפתור הפרפר

רישוי עסקים לקייטנות/ מחנות נוער

בהתאם לצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות) תשנ”ח – 1998 , קייטנות עירוניות הפועלות במוסדות חינוך עירוניים כקייטנות המשך, לרבות מרכזים קהילתיים, אשר מופעלות ע”י עיריית צפת והמוסדות הקשורים לה וקייטנות של תנועות נוער לפי הרשימה המצ”ב ,פטורים מחובת רישיון עסק לניהול קייטנה, להלן הרשימה:

 • בית ספר הפועל ברשיון על פי חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ”ט-1969
 • גן ילדים הפועל ברשיון על פי חוק פיקוח על בתי ספר,תשכ”ט –1999
 • רשות מקומית
 • מתנ”ס עירוני, הפועל באתר הקבע שלו
 • אקי”ם –ישראל, אגודה לאומית לקידום מפגרים בישראל
 • הנוער העובד והלומד
 • בני עקיבא
 • הצופים
 • השומר הצעיר
 • בית”ר
 • מחנות העולים
 • מכבי צעיר
 • הנוער הדתי העובד והלומד
 • האיחוד החקלאי
 • עזרא
 • אריאל
 • פרחי הדגל
 • בנות בית יעקב בתי”ה
 • תנועת הנוער הערבי
 • צבאות ה’
 • תנועת הצופים הערבים והדרוזים בישראל

כל קייטנה ומחנה נוער מלבד הרשימה לעיל ,הינם עסק טעון רישוי לפי הגדרתם החוקית, ולכן על כל מפעיל קייטנה, לקבל את אישור המחלקה לרישוי עסקים שבעירייה לפי חוק רישוי עסקים התשכ”ח – 1968.
חוק הקייטנות קובע ,כי משרד החינוך, אחראי על תחום התכנים של הקייטנה וכן על אישורי הבטיחות והביטחון.
יודגש, כי קייטנות אשר פטורות מרישוי והוזכרו לעיל ,עדיין חייבות את אישור משרד החינוך.
קייטנות שיאושרו, יפורסמו בהמשך לטובת הציבור.

לטובת ילדינו, נבקשכם לעבוד עפ”י ההנחיות ולפעול עפ”י חוק רישוי עסקים התשכ”ח –1968.

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות