כפתור הפרפר

אישור תושבות

טופס אישור תושב מקנה לתושבי צפת הטבות מס עד 12% בשנה ובכך להגדיל את ההכנסה השנתית במאות ואלפי שקלים עד תקרה של כ 16,000 ש״ח בחודש.

קישורים להנפקת אישור תושבות

קבלת אישור תושבות לאלה אשר אינם רשומים כמחזיקים בנכס בצפת (מעל גיל 18), גרים עם ההורים או שוכרים, עליהם לשלוח את הטופס הידני חתום בצירוף צילום ת.ז, תלושי שכר ובו מופיע מקום העבודה וחוזה שכירות (במידה ויש), בנוסף לטופס 1312 א’ חתום בסעיף הצהרת המבקש/ת.

את הטפסים לבקשה בצירוף המסמכים הרלוונטיים יש לשלוח לכתובת המייל : [email protected]

שימו לב!​ האישור ניתן למבקש בלבד ולא לצד שלישי.

​שאלות בדבר הפקת אישור תושב ניתן לפנות למחלקת הגבייה בטלפון : 04-6923626

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות