כפתור הפרפר

הנחיות להגשת משרה וצירוף מסמכים

הגשת המועמדות למכרזים או משרות בעיריית צפת נעשית באופן מקוון על ידי לחיצה על הקישור בכל מכרז/משרה ודרך חברת jobbing.

לתמיכה ועזרה טכנית בתהליך הגשת המועמדות למכרזים ולמשרות המפורטות בנושא “מכרזים ומשרות”, ניתן ליצור קשר בטלפון 02-5321313 עם ציון מספר המכרז/משרה.

הנחיות להגשת מועמדות

  • יש למלא את טופס הגשת המועמדות המקוון בקישור שיתקבל מחברת jobbing.
  • יש לצרף קובץ קורות חיים מעודכן.
  • יש לצרף אסמכתא בגין השכלה- בתפקידים בהם נדרשת השכלה.
  • יש לצרף אסמכתא התומכת בניסיון התעסוקתי המצוין בקורות חיים ורלוונטי למכרז/משרה (אסמכתא מפורטת על התפקיד, תקופות העסקה, אחוז משרה) – בתפקידים בהם נדרש ניסיון.
  • במידה ונדרש ניסיון ניהולי – יש לצרף אסמכתא המעידה על ניסיון ניהולי.
  • יש לעקוב אחר ההנחיות בהגשת המועמדות ולצרף כל אסמכתא אחרת רלוונטית כפי שיעודכן בהגשה.
  • ניתן להגיש מועמדות בצרוף כל המסמכים עד מועד סגירת המכרז/ משרה כמצוין בטופס.

דרישות השכלה

דרישהמסמכים או תעודות שיש לצרף
השכלה אקדמאית

תעודת MA או BA ( או השכלה גבוהה מזו) ממוסד ישראלי שהוסמך עי המועצה להשכלה גבוהה בישראל.

*תואר אקדמאי מטעם מוסדות בחול לרבות שלוחותיו בישראל , יוכר רק במידה ואושר עי הוועדה להערכת תארים ודיפלומות מחול הפועלת במשרד החינוך.

השכלה תיכונית מלאהתעודת גמר 12 שנות לימוד בביס עיוני או מקצועי עם בגרות מלאה.
השכלה תיכונית חלקיתתעודה מבית הספר או ממשרד החינוך המעידה על מספר שנות הלימוד
תעודת רישום בפנקסבהתאם לדרישות המשרה כגון רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים/ ההנדסאים/ טכנאים/ העובדים הסוציאליים וכו.
רישיון ישראלי לעריכת דין/ חברות בלשכת עורכי הדיןתעודת חברות בלשכת עורכי הדין וצילום רישיון מגנטי בתוקף
קורסים והשתלמויותתעודת גמר של הקורסים / השתלמויות המבוקשים
דרישההשכלה תורנית מקבילה
השכלה תיכונית חלקית ( עד 11 שנות לימוד ועד בכלל)

סיום 8 שנות לימוד בתלמוד תורה+ 3 שנות לימוד לימוד בישיבה קטנה, על פי אישור רשמי ממנהל הישיבה, המציין את מספר שנות הלימוד ופרוט מקצועות הלימוד.

השכלה תיכונית מלאה ( 12 שנות לימוד)סיום 8 שנות לימוד בתלמוד תורה + 3 לימוד בישיבה קטנה+ 1 בישיבה גדולה עפי אישור הוועדה לאישורי השכלה על יסודית במשרד החינוך והתרבות.
השכלה תיכונית מושלמת (תעודת בגרות)אישור על השכלה תורנית גבוהה מהרבנות הראשית לישראל
תואר אקדמאי ראשוןסמיכות לרבנות (יורה יורה) לפי אישור הרבנות הראשית לישראל

הערות

ניסיון מוכח

נדרש לצרף אישורים המעידים על הניסיון הרלוונטי ועל תקופתו, בהתאם לדרישות המשרה, ממקומות עבודה קודמים ולפרט בקורות החיים על ניסיון זה.
על אישור זה לכלול: תאריכי העסקה מדויקים, אחוזי המשרה ומהות התפקיד.

לניסיון מקצועי ייחשב ניסיון מוכח בתחומים הקשורים לביצוע התפקיד כפי שהוגדר במכרז. לצורך כך, על הרשות לדרוש מהמועמדים להציג אישורי העסקה הכוללים בין היתר תקופת העבודה, היקף המשרה, ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד.

עבודה ביותר מ- 51% משרה תיחשב כמשרה מלאה לצורך עמידה בתנאי הסף. עבודה בחצי משרה או פחות מכך (ובלבד שלא תפחת מ- 25% משרה) – תחושב באופן משוקלל.
ניסיון בהתנדבות – אינו נחשב לניסיון תעסוקתי רלוונטי למכרז.

רישיונות

במידה ונדרש רישיון נהיגה, יש לצרף צילום רישיון בתוקף ואת דרגות הרישיון המבוקש.

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות