כפתור הפרפר

חוקי עזר


חוקי העזר של עיריית צפת מיועד לא רק לאנשי משפט אלא לכל תושבי צפת, לנבחרי המועצה ולעובדי העירייה. ממנו ניתן ללמוד גם על הזכויות והחובות ביחסי הגומלין בין העירייה לתושביה.
חוקי העזר מסדירים באמצעות חקיקת-מישנה תחומים רבים ומגוונים בחיי היום-יום של תושבי העיר. הם גם מטילים מחויבויות כספיות על יזמים ועל תושבים במקרים שנקבעו בהם- מכאן, חשיבותם הרבה והצורך להביאם ככל הניתן לידיעת הציבור.

הנוסח המחייב של חוקי העזר הוא זה המתפרסם ברשומות מעת לעת, והמידע באתר אינו מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ משפטי.
עיריית צפת לא תישא בכל אחריות שהיא בגין הסתמכות על המידע המוצג באתר.
הבהרה חשובה: הנוסח הקובע הינו הנוסח כפי שפורסם ברשומות.

לנוחיותכם מצ”ב קישור לאתר משרד הפנים בו מפורסמים חוקי העזר של העירייה.

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות