כפתור הפרפר

מאגר יועצים

הודעה למאגר יועצים – 2021:
עיריית צפת – עוברת למערכת רישום דיגיטלית, יועצים/ות הרשומים במאגר, מתבקשים להזין שנית את פרטיהם בצירוף המסמכים הדרושים, דרך מערכת רישום דיגיטלית באתר העירייה, על מנת שהרישום יהיה דיגיטלי.
יועצים/ות נוספים בתחומים המפורטים ב”קול קורא” רשאים להגיש את בקשתם, באמצעות מערכת רישום דיגיטלית, באתר הבית של העירייה.
רשימת היועצים המלאה (בקרוב)

על המסמכים להיות מוגשים בפורמט pdf .
במקרה והקובץ הנדרש יהיה “גדול כבד” מהקובץ הרגיל יש לכווץ את הקובץ לפני העברתו.

רשימת טפסים

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות