חירום ובטחון

מרחב התגוננות

אזור התרעה: צפת  |  זמן כניסה למרחב מוגן:​ ​30 שניות

הנחיות הסברה לחירום

התגוננות בזמן אזעקה

התגוננות בזמן אזעקה

רעידות אדמה

רעידות אדמה

חומרים מסוכנים

חומרים מסוכנים

מזג אוויר סוער

מזג אוויר סוער

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות