אטרקציות ופעילויות

כותרת מערת שם ועבר
טלפון  
פקס  
כתובת  
דוא"ל  
קישור
סוג פעילות מוזיאונים ותרבות
תקציר
תיאור

כל מי שהוא עוסק בתורה בעולם הזה אף לעתיד לבא אין מניחים אותו לישון אלא מוליכין אותו לבית מדרש שם ועבר"" (שיר השירים רבא). שם ועבר, בנו ונכדו של נח המקראי, ישבו, למדו ולימדו תורה בבית המדרש שהקימו, ועל פי אחת מן המסורות נמצא בצפת. שם ועבר למדו תורה אף על פי שלא היו מצווים על כך (שכן התורה ניתנה בתקופה מאוחרת יותר) והפכו לסמל של לימוד תורה ""לשמה"", לימוד מתוך חיבה לתורה ולא מתוך ציווי. אחד מתלמדיהם כך, עפ""י המסורת, היה יעקב אבינו. מערת שם ועבר ממוקמת בתוך מערת קבורה ששימשה לקבורה עוד בתקופה הביזנטית, ובקירותיה הפנימיים ניתן לראות כוכי קבורה. את הכניסה למערה מקשטת אבן מעוטרת מן התקופה הממלוכית. נוסעים יהודים שביקרו בצפת בימי הביניים מתארים את המערה כמקום קבורתם של ר' חנינא בן הרכניס ור' דוסא בן הרכניס.
מסורת מוסלמית טוענת כי במערה זו נקבר ""המבשר"" שהודיע ליעקב על מות בנו יוסף וכתונת הפסים בידו. על פי המסורת יעקב אבינו התאבל על בנו במערה זו. כאשר הגיעו הצלבנים לצפת בשנת 1102, הם זיהו את העיר כ""ביתוליה"" מספר יהודית. הטעות חיברה את המקום עם בית-אל המקראית, וכך התחזקה ההשערה שמקום זה קשור ליעקב אבינו.

שעות פעילות
 
מפה
סדר הופעה 999
סטאטוס פעיל כן
תמונה גדולה
 
תמונה קטנה 1
 
תמונה קטנה 2
 
קישור לגלריית תמונות
קישור ל-waze
קבצים מצורפים

מערת שם ועבר

מערת שם ועבר
סוג פעילותמוזיאונים ותרבות

כל מי שהוא עוסק בתורה בעולם הזה אף לעתיד לבא אין מניחים אותו לישון אלא מוליכין אותו לבית מדרש שם ועבר"" (שיר השירים רבא). שם ועבר, בנו ונכדו של נח המקראי, ישבו, למדו ולימדו תורה בבית המדרש שהקימו, ועל פי אחת מן המסורות נמצא בצפת. שם ועבר למדו תורה אף על פי שלא היו מצווים על כך (שכן התורה ניתנה בתקופה מאוחרת יותר) והפכו לסמל של לימוד תורה ""לשמה"", לימוד מתוך חיבה לתורה ולא מתוך ציווי. אחד מתלמדיהם כך, עפ""י המסורת, היה יעקב אבינו. מערת שם ועבר ממוקמת בתוך מערת קבורה ששימשה לקבורה עוד בתקופה הביזנטית, ובקירותיה הפנימיים ניתן לראות כוכי קבורה. את הכניסה למערה מקשטת אבן מעוטרת מן התקופה הממלוכית. נוסעים יהודים שביקרו בצפת בימי הביניים מתארים את המערה כמקום קבורתם של ר' חנינא בן הרכניס ור' דוסא בן הרכניס.
מסורת מוסלמית טוענת כי במערה זו נקבר ""המבשר"" שהודיע ליעקב על מות בנו יוסף וכתונת הפסים בידו. על פי המסורת יעקב אבינו התאבל על בנו במערה זו. כאשר הגיעו הצלבנים לצפת בשנת 1102, הם זיהו את העיר כ""ביתוליה"" מספר יהודית. הטעות חיברה את המקום עם בית-אל המקראית, וכך התחזקה ההשערה שמקום זה קשור ליעקב אבינו.

אולי יעניין אותך גם:

מה עוד אפשר לעשות בצפת?