​טופס אישור תושב מקנה לתושבי צפת לקבל הטבות מס עד 12% בשנה ובכך להגדיל את ההכנסה השנתית במאות ואלפי שקלים עד תקרה של כ16,000 ש״ח בחודש.

להלן קישורים לטפסים לאישור תושבות:​

שימו לב!​ האישור ניתן למבקש בלבד ולא לצד שלישי.
ילדים בגירים (מעל גיל 18) המתגוררים בבית הוריהם בעיר צפת לא יוכלו להפיק אישור תושב באמצעות המערכת אלא עליהם לסור למחלקת גבייה של עיריית צפת  במרכז צליל.
​שאלות בעניין הוצאת אישור תושב: 04-6888847/8/9