• קישור לטופס מקוון לתשלום ארנונה (מילגם) - תשלום ארנונה 
  • קישור לטופס מקוון לתשלום מים וביוב (פלג הגליל) - תשלום מים