​​אתר יזכור לנופלי צפת​: 

https://zefat.gal-ed.co.il/