הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

אגף שירות

אגף:אגף שירות

​​​

בעלי תפקידים

שםטלפוןדואלתפקיד
גלעד טוויטוgiladt@zefat.muni.ilמנהל אגף שירות