אגף:לשכת ראש העיר
טלפון:04-6927410
פקס:04-6971470
כתובת:ירושלים 50 צפת
דואל:lishka@zefat.muni.il 

בעלי תפקידים

שםטלפוןדואלתפקיד
אילן שוחט04-6927410lishka@zefat.muni.ilראש עיר
ענת בן סימון04-6927402lishka@zefat.muni.ilמזכירת ראש עיר
קרין לגטיוי04-6972406karinl@zefat.muni.ilמנהלת לשכת ראש העיר
גלעד אדלר04-6927403giliadler@zefat.muni.ilעוזר ראש העיר
אתי יפרח04-6927403etii@zefat.muni.ilאחראית תחום ארנונה ומזכירת ע.ראש עיר