עיריית צפ​​ת פועלת בשקיפות עירונית בהתאם לחוק חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, שנכנס לתוקפו בחודש מאי   1999 . 
תכליתו  של החוק להנהיג בישראל  את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות ובעיקרו מפרסמת המועצה נתונים ציבוריים  כדי לסייע לקהל הרחב להבין את הפעילות והמדיניות העירונית.

בין הנושאים בגינם ניתן למצוא מידע: מבנה ארגוני, חוק חופש המידע, פרוטוקולים, דוחות וצווים, תקציבים ועוד...​

חוק חופש המידע - תשנח 1998.pdf

לתקנות חוק חופש המידע - לחץ כאן! 

את הפירוט באתר משרד המשפטים ניתן למצוא כאן

בקשות לקבלת מידע יש להפנות לממונה על חוק חופש המידע בעיריית צפת

מר אשר חדד 

מייל: ashorer@zefat.muni.il

טלפון: 04-6927404 פקס: ​04-6971470​​

לטופס בקשה לקבלת מידע דרך אתר היחידה הממשלתית לחופש המידע - לחץ כאן!