​לצפייה בארכיון דרושים

  
  
קישור למכרז
  
13/01/2019סייע/ת מחליפ/ה לגני ילדים31/12/2019 00:00
06/02/2019שומר/ת למחלקה לשירותים חברתיים בעיריית צפת31/12/2019 00:00
24/02/2019דרוש מלווה/ת משפחות מ"מ לחל"ד31/12/2019 00:00
06/03/2019מ"מ זמני עובד/ת סוציאלי/ת נערה במצוקה - החלפה לחל"ד31/12/2019 00:00
06/03/2019מכרז פנימי/חיצוני מזכיר/ה בית הספר נועם31/12/2019 00:00
24/03/2019מנהל מרכז לטיפול בנפגעי סמים31/12/2019 00:00
24/03/2019מרכז/ת מתנדבים31/12/2019 00:00
24/03/2019עו"ס אזרחים וותיקים31/12/2019 00:00
24/03/2019עו"ס לזקן31/12/2019 00:00
15/07/2019סייע/ת מחליפה לגני ילדים31/12/2019 00:00