לצפייה בארכיון מכרזים

  
  
  
  
23/06/2019קונסטרוקציה מכרז אמית בנים31/12/2019 00:00
23/06/2019אדריכלות בית ספר אמית בנים31/12/2019 00:00
07/04/2019מכרז מס 09/19 הזמנה להציע הצעות09/1931/12/2019 00:00
01/04/2019מכרז פומבי לביצוע עבודות גינון והשקיה, אחזקת גנים, פיתוח, גינון והשקיה בתחומי העיר צפת08/201931/12/2019 00:00
24/03/2019מכרז בית ספר רב תחומי עירית צפת סופי11/201931/12/2019 00:00
24/03/2019הסכם אולפנא וישיבה עירית צפת סופימסמך י'31/12/2019 00:00
24/03/2019מכרז אולפנא וישיבה עירית צפת סופי12/201931/12/2019 00:00
24/03/2019עו"ס לטיפול בנפגעי סמים לבני נוער15/201931/12/2019 00:00
24/03/2019עו"ס לטיפול בנפגעי סמים לנשים16/201931/12/2019 00:00
24/03/2019עירית צפת הסכם רב תחומי סופיחוזה מסמך י'31/12/2019 00:00
14/03/2019פנימי/חיצוני מנהל/ת יישובי לביטחון קהילתי09/201931/12/2019 00:00
06/03/2019מכרז פומבי הקמת מזרקה בכיכר שערי העיר10/201931/12/2019 00:00
06/03/2019כתב כמויות - מכרז מזרקה31/12/2019 00:00
05/03/2019מכרז להפעלת חונכים06/201931/12/2019 00:00
05/03/2019תנאי סף מכרז הפעלת חונכים31/12/2019 00:00
05/03/2019הסכם להפעלת פרוייקט חונכות31/12/2019 00:00
18/02/2019פנימי/חיצוני לתפקיד מנהל/ת יחידת צעירים ברשות המקומית8/201931/12/2019 00:00
06/02/2019מנהל/ת היחידה לפניות הציבור07/201931/12/2019 00:00
06/02/2019עו"ס נערה במצוקה31/12/2019 00:00
31/01/2019תפקיד סגן מנהל מח' רובעים6/201931/12/2019 00:00
27/01/2019מכרז שיפוץ הנגשה ובטיחות מבנה מתנ"ס בלום05/201931/12/2019 00:00