לצפייה בארכיון מכרזים

  
  
  
  
20/05/2020קצין ביטחון מוסדות חינוך26/202004/06/2020 12:00
19/05/2020מכרז פומבי להקמת עמדות טעינה05/202016/06/2020 12:00
18/05/2020פרוייקטור/ית לעידוד עלייה 25/202004/06/2020 12:00
14/05/2020מכרז סגן מהנדסת העיר17/202004/06/2020 12:00
13/05/2020הארכת מכרז מנהל/ת מחלקת נוער ברשות09/202004/06/2020 12:00
04/05/2020סגן מנהל מח' רובעים23/202004/06/2020 12:00
03/05/2020מנהל/ת מערכות מידע ראשי (מנמ"ר)22/202004/06/2020 12:00
03/05/2020מנהל/ת מחלקת תיירות21/202004/06/2020 12:00