​​לצפייה בארכיון מכרזים

  
  
  
  
16/07/2020מכרז קירוי סככותמכרז פומבי מס' 20/0316/08/2020 13:00

 ​