​​​דרושים

  
  
קישור למשרה
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "מכרזים ודרושים".

​​מכרזים​​

  
  
  
  
11/04/2021מכרז חיצוני/ פנימי עו"ס מרכז עוצמה מס' 25/202122/04/2021 12:00
11/04/2021מכרז פנימי/חיצוני עו"ס לתכנית "ניצוץ" לליווי חיילות וחיילים במצבי סיכון מס' 22/202122/04/2021 12:00
11/04/2021מכרז פנימי/חיצוני עובד/ת סוציאלי/ת משפחותמס' 27/202122/04/2021 12:00
11/04/2021מכרז פנימי/חיצוני מרכז/ת מתנדבים  מס' 24/202122/04/2021 12:00
11/04/2021מכרז פנימי/ חיצוני לתפקיד מנהל/ת מחלקת מערכות מידע ראשי (מנמ"ר) מס'  23/2021 22/04/2021 12:00
11/04/2021מכרז חיצוני/פנימי עו"ס קהילתימס' 26/202122/04/2021 12:00
11/04/2021הארכת מכרז פנימי/חיצוני מנהל/ת אגף לשירותים חברתיים מס' 17/2021 22/04/2021 12:00
11/04/2021מכרז/חוזה פומבי למתן שירותי יעוץ, ליווי, רישוי וביצוע ביקורות ומעקב שוטפים בנושא נגישותמס' 07/2021  13/05/2021 12:00