​​​​​​דרושים​

  
  
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "מכרזים ודרושים".

​​מכרזים​​

  
  
  
  
04/06/2021מנהל/ת מחלקת צעיריםפנימי / חיצוני מס' 37/202120/06/2021 12:00
04/06/2021מנהל/ת אגף לשירותים חברתייםפנימי / חיצוני מס' 38/202120/06/2021 12:00
04/06/2021עובד/ת סוציאלי/ת מסלול הכשרה לחוק (סדרי דין)פנימי/חיצוני מס' 39/202120/06/2021 12:00
04/06/2021עובד/ת קידום נוער / עובד/ת חינוך טיפול ביחידה לקידום נוערפנימי/חיצוני מס' 40/202120/06/2021 12:00
04/06/2021מדריך מוגנות במרחב הציבורי (מדמ"ץ)פנימי/חיצוני מס' 41/202120/06/2021 12:00
04/06/2021מפקח בכיר (חוקר) לתכנון ובנייהפנימי/חיצוני מס' 42/202120/06/2021 12:00
04/06/2021רכז/ת תעסוקה מרכז עוצמהפנימי/חיצוני מס' 43/202120/06/2021 12:00
04/06/2021קצין ביטחון מוסדות חינוךפנימי/חיצוני מס' 44/202120/06/2021 12:00
04/06/2021נהג איסוף אשפה (נהג מנוף)פנימי/חיצוני מס' 45/202120/06/2021 12:00
04/06/2021סייע/ת כיתתי/ת בחינוך המיוחד (ביה"ס זיו)פנימי/חיצוני מס' 47/202120/06/2021 12:00
04/06/2021מידען תכנוניפנימי/חיצוני מס' 48/202120/06/2021 12:00