​​​הודעה למאגר יועצים - 2020

  1. עיריית צפת – עוברת למערכת רישום דיגיטלית, יועצים/ות הרשומים במאגר, מתבקשים להזין שנית את פרטיהם בצירוף המסמכים הדרושים, דרך מערכת רישום דיגיטלית באתר העירייה, על מנת שהרישום יהיה דיגיטלי.
  2. יועצים/ות נוספים בתחומים המפורטים ב"קול קורא" רשאים להגיש את בקשתם, באמצעות מערכת רישום דיגיטלית, באתר הבית של העירייה.
  3. רשימת היועצים המלאה​ (בקרוב)


על המסמכים להיות מוגשים בפורמט pdf .
במקרה והקובץ הנדרש יהיה "גדול כבד" מהקובץ הרגיל יש לכווץ את הקובץ לפני העברתו.

להלן רשימת טפסים:

  
טופס מקוון
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16