נוסח חוק חופש המידע - חוק חופש המידע - תשנח 1998.pdf

​​מס'​
​נושא
​​קישור
​1
​דו"ח ממונה חופש המידע 2019
דוח ממונה חופש המידע לשנת 2019.pdf
​2
דו"ח ממונה חופש המידע 2018
דוח ממונה חופש המידע לשנת 2018.pdf
​3
דו"ח ממונה חופש המידע 2017
דוח ממונה חופש המידע לשנת 2017.pdf
​4