​​​מס'
​נושא
​קישור
​תאריך
​1.
​צו ארנונה 2021
צו ארנונה לשנת הכספים 2021.pdf
​​
​2.
צו ארנונה 2020
צו ארנונה לשנת הכספים 2020.pdf
​3.
צו ארנונה 2019
צו ארנונה לשנת הכספים 2019.pdf
​4.
צו ארנונה 2018
צו ארנונה לשנת הכספים 2018.pdf
​5.
צו ארנונה 2017
צו ארנונה לשנת הכספים 2017.pdf