ניהול הרשאותניהול הרשאות

שם מכרז

מספר מכרז

תאריך פרסום

תאריך אחרון להגשה

קישור למכרז

נושא

עלות מסמכי המכרז

תיאור

לפרטים נוספים

 קורות חיים נא לשלוח למח' רווחה לפקס :04-6973366 או 
למייל: ozereta@zefat.muni.il
עד לתאריך 09/01/19,יום רביעי ג' בשבט תשע"ט בשעה 12:00 בצהריים קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי