ניהול הרשאותניהול הרשאות

שם מכרז

מספר מכרז

תאריך פרסום

תאריך אחרון להגשה

קישור למכרז

נושא

עלות מסמכי המכרז

תיאור

לפרטים נוספים

קורות חיים נא לשלוח למח' רווחה לפקס :04-6973366 או למייל: ozereta@zefat.muni.il

עד לתאריך 17/10/18, יום רביעי ח' בחשון תשע"ט בשעה 12:00 בצהריים 

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי