ניהול הרשאותניהול הרשאות

שם מכרז

מספר מכרז

תאריך פרסום

תאריך אחרון להגשה

קישור למכרז

נושא

עלות מסמכי המכרז

תיאור

מ"מ זמני עובד/ת סוציאלי/ת נערה במצוקה - החלפה לחל"ד

למחלקה לשירותים חברתיים בעיריית צפת 

היקף משרה : 75% משרה 
דירוג : העובדים הסוציאליים
דרגה : יא'-ט'


לפרטים נוספים

קורות חיים נא לשלוח למח' רווחה לפקס :04-6973366 או

למייל: ozereta@zefat.muni.il

עד לתאריך 01/08/2018 , יום רביעי כ'  באב תשע"ח בשעה 12:00 בצהריים

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי