מכרז מס 09/19 הזמנה להציע הצעות

מספר מכרז:09/19
תאריך פרסום:07/04/2019
תאריך אחרון להגשה:31/12/2019 00:00
קישור למכרז:מכרז 09/19 הזמנה להציע הצעות