הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

אספקת והתקנת מעלית בבית הספר בת - מלך

מספר מכרז
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
קישור למשרה
נושא
עלות מסמכי המכרז
תיאור

ישיבת הבהרות וסיור הקבלנים

יערך בבית הספר בת מלך בצפת (להלן: "באתר") ביום 28.4.21 בשעה 10:00 ההשתתפות במפגש הינה חובה ותנאי להשתתפות במכרז.

המועד האחרון לשאלות והבהרות

שאלות והבהרות בנושא מכרז זה ניתן להפנות לעירייה באמצעות קובץ Word בדוא"ל motih@zefat.muni.il עד ולא יאוחר מיום  4.5.21 בשעה 12:00. על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 04-6927415 או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו.

לפרטים נוספים
קבצים מצורפים

אספקת והתקנת מעלית בבית הספר בת - מלך

מספר מכרז:11/2021
תאריך פרסום:04/19/2021
תאריך אחרון להגשה:05/19/2021 12:00
קישור למכרז:לצפייה במסמכי המכרז לחץ כאן

ישיבת הבהרות וסיור הקבלנים

יערך בבית הספר בת מלך בצפת (להלן: "באתר") ביום 28.4.21 בשעה 10:00 ההשתתפות במפגש הינה חובה ותנאי להשתתפות במכרז.

המועד האחרון לשאלות והבהרות

שאלות והבהרות בנושא מכרז זה ניתן להפנות לעירייה באמצעות קובץ Word בדוא"ל motih@zefat.muni.il עד ולא יאוחר מיום  4.5.21 בשעה 12:00. על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 04-6927415 או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו.