הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
מספר מכרז
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
קישור למשרה
נושא
עלות מסמכי המכרז
תיאור
לפרטים נוספים
קבצים מצורפים

מנהל-ת אגף לשירותים חברתיים

מספר מכרז:מכרז פנימי-חיצוני מס' 64-2020
תאריך פרסום:10/12/2020
תאריך אחרון להגשה:12/24/2020 12:00
קישור למכרז:מנהל/ת אגף לשירותים חברתיים