הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

עו״ס אזרחים ותיקים (בני משפחה מטפלים)

מספר מכרז
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
קישור למשרה
נושא
עלות מסמכי המכרז
תיאור
לפרטים נוספים
קבצים מצורפים

עו״ס אזרחים ותיקים (בני משפחה מטפלים)

מספר מכרז:מכרז פנימי/חיצוני מס׳ 55/2020
תאריך פרסום:10/27/2020
תאריך אחרון להגשה:12/11/2020 12:00
קישור למכרז:עוס אזרחים ותיקים