הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
מספר מכרז
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
קישור למשרה
נושא
עלות מסמכי המכרז
תיאור

מצרף בזאת נוהל הצעות מחיר  לעבודות בהתאם למפורט בגוף ההצעות :

  1. כתב כמויות למילוי לביצוע בהתאם להצעות
  2. כתב כמויות ריק 9  אתרים  ,  חובה למלא סעיף סעיף , אי מילוי סעיף עלול  להביא לפסילת ההצעה
  3. נוהל הצעת מחיר קבלן  חצר

ההגשה היא  בהתאם לכתוב בלבד  ללא שיני  כלל  ומציע אשר  לא התייחס לכל  9 האתרים הצעתו  תיפסל.
 
הצעות מחיר  ניתן להגיש עד  ליום ראשון  22/9/2019   בשעה 13.00 לכל   המאוחר  בתיבת המכרזים שבמחלקה המשפטית בלבד  ולא אחר.
 
חובה  להגיש את כל המסמכים הנלווים חתומים -  סה"כ   3 קבצים.

לפרטים נוספים
בדבר שאלות הבהרה ניתן לפנות לח"מ ו/או לפנות למפקח העבודות מר ארז אלקבץ - 054-2142167
קבצים מצורפים

נוהל הצעות מחיר לעבודות

תאריך פרסום:10/09/2019
תאריך אחרון להגשה:09/22/2019 01:00

מצרף בזאת נוהל הצעות מחיר  לעבודות בהתאם למפורט בגוף ההצעות :

  1. כתב כמויות למילוי לביצוע בהתאם להצעות
  2. כתב כמויות ריק 9  אתרים  ,  חובה למלא סעיף סעיף , אי מילוי סעיף עלול  להביא לפסילת ההצעה
  3. נוהל הצעת מחיר קבלן  חצר

ההגשה היא  בהתאם לכתוב בלבד  ללא שיני  כלל  ומציע אשר  לא התייחס לכל  9 האתרים הצעתו  תיפסל.
 
הצעות מחיר  ניתן להגיש עד  ליום ראשון  22/9/2019   בשעה 13.00 לכל   המאוחר  בתיבת המכרזים שבמחלקה המשפטית בלבד  ולא אחר.
 
חובה  להגיש את כל המסמכים הנלווים חתומים -  סה"כ   3 קבצים.