הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
מספר מכרז
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
קישור למשרה
נושא
עלות מסמכי המכרז
תיאור
אחוז משרה: .100%
דירוג: מנהלי.
דרגה: +7-9.

תיאור התפקי

שמירה על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום של מוסדות החינוך. קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך, היערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות באותם מוסדות. עיקרי תפקידו:
 • הכנת תכניות עבודה שנתיות ותוכניות תקציב הביטחון במוסדות החינוך .
 • לוודא קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך.
 • תפעול ניידת האבטחה/סיור והיערכותה לאירועי חירום בשגרה במוסדות החינוך
 • פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסד החינוכי.
 • ניהול ההיערכות למצבי חירום במוסדות חינוך פורמאליים ובלתי פורמאליים.
 • קיום ביקורות ביטחון ואבטחה במוסדות החינוך .
 • אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסד החינוכי ומחוצה לו.
 • ניהול וביצוע הכשרות והשתלמויות לבעלי תפקידים בתחום הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום של מוסדות החינוך.

תנאי סף

השכלה ודרישות מקצועיות

 • 12 שנות לימוד.
 • קצין בצה"ל/משטרה או בעל ותק בתפקיד ביטחוני רשותי/ממלכתי של-3 שנים לפחות תינתן עדיפות לקצין בצה"ל/משטרה.

דרישות ניסיון

ניסיון מקצועי- וותק של 3 שנים בתפקידים מקצועיים בתחום הביטחון או האבטחה מעבר לשירות החובה (בצה"ל או במשטרה).

ניסיון ניהולי

ניסיון פיקודי של 2 שנים לפחות בגוף בטחוני.

דרישות נוספות

 • שפות- עברית ברמה גבוהה.
 • יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות הOFFICE .
 • רישיון נהיגה – בתוקף.
 • רישום פלילי - היעדר הרשעה פלילית והיעדר רישום על עברות מין.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 • קבלת החלטות במצבי חירום.
 • הדרכת בעלי תפקידים בתחומי ביטחון ואבטחה.
 • נסיעות במסגרת התפקיד.
 • עבודה עם אוכלוסייה אזרחית במצבי שגרה וחירום.
כפיפות בשגרה ובחירום: לקב"ט הרשות.
מונחה מקצועית על ידי מנהל תחום ביטחון, בטיחות וחירום מחוזי במשרד החינוך.
לפרטים נוספים
המועמדים יפנו בצירוף המלצות, תעודות, קורות חיים ושאלון אישי (בפניה יש לציין שם המכרז ומספר המכרז) ליהושע אלגלי, מנהל אגף משאבי אנוש, עד ליום חמישי 19/9/2019 י"ט באלול תשע"ט בשעה 12:00 בצהריים.

ניתן לקבל פרטים על המכרזים באופן מלא וכן טפסים להגשת מועמדות (שאלון אישי) באתר האינטרנט של העירייה שכתובתו:www.zefat.muni.il קורות חיים ותעודות נדרשות יש לשלוח למייל: nurit@zefat.muni.il .

טפסים להגשת מועמדות ניתן להשיג באגף משאבי אנוש בטל: 04-6927528, פקס:04-6973666.
קבצים מצורפים

קצין ביטחון מוסדות חינוך

מספר מכרז:47/2019
תאריך פרסום:08/09/2019
תאריך אחרון להגשה:09/19/2019 12:00
קישור למכרז:לצפייה בפרטי המכרז
אחוז משרה: .100%
דירוג: מנהלי.
דרגה: +7-9.

תיאור התפקי

שמירה על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום של מוסדות החינוך. קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך, היערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות באותם מוסדות. עיקרי תפקידו:
 • הכנת תכניות עבודה שנתיות ותוכניות תקציב הביטחון במוסדות החינוך .
 • לוודא קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך.
 • תפעול ניידת האבטחה/סיור והיערכותה לאירועי חירום בשגרה במוסדות החינוך
 • פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסד החינוכי.
 • ניהול ההיערכות למצבי חירום במוסדות חינוך פורמאליים ובלתי פורמאליים.
 • קיום ביקורות ביטחון ואבטחה במוסדות החינוך .
 • אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסד החינוכי ומחוצה לו.
 • ניהול וביצוע הכשרות והשתלמויות לבעלי תפקידים בתחום הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום של מוסדות החינוך.

תנאי סף

השכלה ודרישות מקצועיות

 • 12 שנות לימוד.
 • קצין בצה"ל/משטרה או בעל ותק בתפקיד ביטחוני רשותי/ממלכתי של-3 שנים לפחות תינתן עדיפות לקצין בצה"ל/משטרה.

דרישות ניסיון

ניסיון מקצועי- וותק של 3 שנים בתפקידים מקצועיים בתחום הביטחון או האבטחה מעבר לשירות החובה (בצה"ל או במשטרה).

ניסיון ניהולי

ניסיון פיקודי של 2 שנים לפחות בגוף בטחוני.

דרישות נוספות

 • שפות- עברית ברמה גבוהה.
 • יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות הOFFICE .
 • רישיון נהיגה – בתוקף.
 • רישום פלילי - היעדר הרשעה פלילית והיעדר רישום על עברות מין.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 • קבלת החלטות במצבי חירום.
 • הדרכת בעלי תפקידים בתחומי ביטחון ואבטחה.
 • נסיעות במסגרת התפקיד.
 • עבודה עם אוכלוסייה אזרחית במצבי שגרה וחירום.
כפיפות בשגרה ובחירום: לקב"ט הרשות.
מונחה מקצועית על ידי מנהל תחום ביטחון, בטיחות וחירום מחוזי במשרד החינוך.