הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רכז/ת חינוך טיפול ביחידה לקידום נוער – היל"ה

מספר מכרז
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
קישור למשרה
נושא
עלות מסמכי המכרז
תיאור
אחוז משרה: 100%
דירוג : חינוך ונוער
דרגה: בהתאם לתעודות
כפיפות: מנהל אגף החינוך או מי שהוסמך על ידו

תיאור התפקיד

 • אחראי על מכלול הנושאים החינוכיים טיפוליים ביחידה לקידום נוער – היל"ה הקשורים לאיתור יצירת קשר והתערבות עם בני נוער מנותקים ובסיכון.
 • מכין תכנית עבודה שנתית, מבוססת נתונים, ליחידה, בתחומי הליבה, בהתאם למדיניות האגף וצרכי הרשות המקומית ואחראי על יישומה.
 • פועל על פי הנחיות מנהל המחלקה לחינוך ילדים ובני נוער בסיכון ברשות המקומית ומשתף פעולה עם המחוז, מערך הביקור הסדיר, מערך החינוך, גורמים מטפלים, קהילתיים וממשלתיים, צה"ל, מגזר שלישי.
 • אחראי מקצועית על פעילות עובדי חינוך – טיפול ופועל לפיתוחם המקצועי.
 • מרכז את ועדות התו"ם היישוביות.
 • אחראי לתיעוד ולדיווח לגבי הפעילות החינוכית – טיפולית ברמת כל חניך וחניך (מערכת קידום נוער. שאלוני הערכת תפקוד).
 • אחראי על אבטחת המידע ולשמירה על הסודיות בכל הקשור לבני הנוער המקבלים שירותים חינוכיים-טיפוליים ביחידה. זאת על פי הוראות החוקים הרלוונטיים.
 • בעצמו מאתר יוצר קשר ומבצע התערבויות חינוכיות-טיפוליות עם נערים גילאי 13-18 הנמצאים בסיכון ובניתוק.

דרישות התפקיד

השכלה

תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה.

הכשרה

הכשרה לתעודת עובד חינוך לעובדי קידום נוער בשנתיים הראשונות לעבודתו.

ניסיון

יועדפו בעלי ניסיון בטיפול ובעבודה קבוצתית עם נוער בסיכון.

כישורים אישיים

 • יכולת להתקשר עם נוער מנותק.
 • אמפתיה לנוער מנותק.
 • יכולת לעבוד בתנאי לחץ.
 • יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית, מעורבות חברתית ואכפתיות.
 • יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
 • יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

רישיון לעיסוק בתפקיד

רישיון עובד חינוך תוך שלוש שנים בתפקיד.
לפרטים נוספים
המועמדים יפנו בצירוף המלצות, תעודות , קורות חיים ושאלון אישי (בפניה יש לציין שם המכרז ומספר המכרז) לאגף משאבי אנוש, עד ליום חמישי 19/9/2019 י"ט באלול תשע"ט בשעה 12:00 בצהריים.

ניתן לקבל פרטים על המכרזים באופן מלא וכן טפסים להגשת מועמדות (שאלון אישי) באתר האינטרנט של העירייה שכתובתו:www.zefat.muni.il קורות חיים ותעודות נדרשות יש לשלוח למייל: nurit@zefat.muni.il .
טפסים להגשת מועמדות ניתן להשיג באגף משאבי אנוש בטל: 04-6927448, פקס:04-6973666.
קבצים מצורפים

רכז/ת חינוך טיפול ביחידה לקידום נוער – היל"ה

מספר מכרז: 46/2019
תאריך פרסום:08/09/2019
תאריך אחרון להגשה:09/19/2019 12:00
קישור למכרז:לצפייה בפרטי המכרז
אחוז משרה: 100%
דירוג : חינוך ונוער
דרגה: בהתאם לתעודות
כפיפות: מנהל אגף החינוך או מי שהוסמך על ידו

תיאור התפקיד

 • אחראי על מכלול הנושאים החינוכיים טיפוליים ביחידה לקידום נוער – היל"ה הקשורים לאיתור יצירת קשר והתערבות עם בני נוער מנותקים ובסיכון.
 • מכין תכנית עבודה שנתית, מבוססת נתונים, ליחידה, בתחומי הליבה, בהתאם למדיניות האגף וצרכי הרשות המקומית ואחראי על יישומה.
 • פועל על פי הנחיות מנהל המחלקה לחינוך ילדים ובני נוער בסיכון ברשות המקומית ומשתף פעולה עם המחוז, מערך הביקור הסדיר, מערך החינוך, גורמים מטפלים, קהילתיים וממשלתיים, צה"ל, מגזר שלישי.
 • אחראי מקצועית על פעילות עובדי חינוך – טיפול ופועל לפיתוחם המקצועי.
 • מרכז את ועדות התו"ם היישוביות.
 • אחראי לתיעוד ולדיווח לגבי הפעילות החינוכית – טיפולית ברמת כל חניך וחניך (מערכת קידום נוער. שאלוני הערכת תפקוד).
 • אחראי על אבטחת המידע ולשמירה על הסודיות בכל הקשור לבני הנוער המקבלים שירותים חינוכיים-טיפוליים ביחידה. זאת על פי הוראות החוקים הרלוונטיים.
 • בעצמו מאתר יוצר קשר ומבצע התערבויות חינוכיות-טיפוליות עם נערים גילאי 13-18 הנמצאים בסיכון ובניתוק.

דרישות התפקיד

השכלה

תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה.

הכשרה

הכשרה לתעודת עובד חינוך לעובדי קידום נוער בשנתיים הראשונות לעבודתו.

ניסיון

יועדפו בעלי ניסיון בטיפול ובעבודה קבוצתית עם נוער בסיכון.

כישורים אישיים

 • יכולת להתקשר עם נוער מנותק.
 • אמפתיה לנוער מנותק.
 • יכולת לעבוד בתנאי לחץ.
 • יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית, מעורבות חברתית ואכפתיות.
 • יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
 • יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

רישיון לעיסוק בתפקיד

רישיון עובד חינוך תוך שלוש שנים בתפקיד.