הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
מספר מכרז
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
קישור למשרה
נושא
עלות מסמכי המכרז
תיאור
אחוזי משרה: 100%
דרוג: מינהלי
דרגה: 5-8

תיאור התפקיד

 • עובד על פי הנחיות מקצועיות של הרופא המרחבי צפון לפיקוח על מוצרים מן החי משירותים הווטרינריים והרופא המפקח במשחטה.
 • מבצע תפקידו בפיקוח וטרינרי עפ"י תקנות מחלקות בעלי-חיים (בית השחיטה לעופות) 1960.
 • משתתף בהדרכות המתקיימות מעת לעת באמצעות השירותים הווטרינריים או גורם חיצוני שאושר ע"י השירותים הווטרינריים.
 • אוכף החוקים והתקנות הווטרינריות העוסקות בשחיטת עופות וממלא את תפקידו בהתאם להוראות הרופא הווטרינר המפקח במשחטה.
 • מבצע פעולות נוספות, על פי דרישת הרופא המרחבי ו/או הרופא המפקח במפעל.

דרישות התפקיד

השכלה: 12 שנות לימוד, עדיפות לבעל תעודת בגרות מלאה.

דרישות נוספות רצויות והערות

 • קבלת הדרכה במשחטה אחרת.
 • בדיקה של רופאה מרחבית.
 • כושר הבנה ושיקול במסגרת התפקידים הנכללים במשרה.
 • כושר הבעה בכתב ובעל פה.
 • מגורים באזור.
 • נכונות לעבוד בימים ובשעות בלתי מקובלות.
בשעת חרום כפיפות: לרופא הווטרינרי העירוני.
לפרטים נוספים
המועמדים יפנו בצירוף המלצות ותעודות וקורות חיים לאגף משאבי אנוש, עד ליום ראשון ח' באלול תשע"ט 08/09/2019 בשעה 12:00 בצהריים.

טפסים יש להיכנס לאתר עיריית צפת , לקטגוריית טפסים, למלא שאלון אישי בצירוף קורות חיים ותעודות נדרשות , ולשלוח למייל:  nurit@zefat.muni.il.

עם הגשת הטפסים, אבקש לציין את שם המכרז ומס' המכרז.

חשוב לציין:
יש להעביר את כל החומר הנדרש (כולל: קורות חיים, טפסים מלאים באופן מקורי, תעודות, מסמכים כגון: ניסיון וכו', צילום תעודת זהות+ ספח), עד לפני סיום מועד המכרז כפי שפורסם, מועמד שלא יגיש את כול המסמכים כנדרש לא יוכל להשתתף במכרז.

התפקיד מיועד לגברים ולנשים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
קבצים מצורפים

פקח וטרינר – מפקח במשחטה

מספר מכרז:47/2019
תאריך פרסום:08/21/2019
תאריך אחרון להגשה:08/09/2019 12:00
קישור למכרז:לצפייה במפרטי המכרז
אחוזי משרה: 100%
דרוג: מינהלי
דרגה: 5-8

תיאור התפקיד

 • עובד על פי הנחיות מקצועיות של הרופא המרחבי צפון לפיקוח על מוצרים מן החי משירותים הווטרינריים והרופא המפקח במשחטה.
 • מבצע תפקידו בפיקוח וטרינרי עפ"י תקנות מחלקות בעלי-חיים (בית השחיטה לעופות) 1960.
 • משתתף בהדרכות המתקיימות מעת לעת באמצעות השירותים הווטרינריים או גורם חיצוני שאושר ע"י השירותים הווטרינריים.
 • אוכף החוקים והתקנות הווטרינריות העוסקות בשחיטת עופות וממלא את תפקידו בהתאם להוראות הרופא הווטרינר המפקח במשחטה.
 • מבצע פעולות נוספות, על פי דרישת הרופא המרחבי ו/או הרופא המפקח במפעל.

דרישות התפקיד

השכלה: 12 שנות לימוד, עדיפות לבעל תעודת בגרות מלאה.

דרישות נוספות רצויות והערות

 • קבלת הדרכה במשחטה אחרת.
 • בדיקה של רופאה מרחבית.
 • כושר הבנה ושיקול במסגרת התפקידים הנכללים במשרה.
 • כושר הבעה בכתב ובעל פה.
 • מגורים באזור.
 • נכונות לעבוד בימים ובשעות בלתי מקובלות.
בשעת חרום כפיפות: לרופא הווטרינרי העירוני.