הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
מספר מכרז
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
קישור למשרה
נושא
עלות מסמכי המכרז
תיאור
אחוז משרה: 100%
דירוג : חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים
כפיפות: לראש העיר ו/או למנכ"ל העירייה.

תיאור המשרה:

 • מנהל את האגף לשירותים חברתיים, מתכנן ומארגן את העבודה וחלוקתה.
 • אחראי לעבודתו התקינה של האגף, העובדים ככלל ועובדי המסגרות הקשורות בו, על מנת לתת שירותים חברתיים לאוכלוסייה בתחום הרשות המקומית, פועל לקידום רווחת התושבים ושותף לתכנון החברתי ביישוב.
 • אחראי בפני ראש הרשות המקומית לתפקוד תקין של האגף ולביצוע תכניות הפעולה של השירותים החברתיים של הרשות המקומית, בהתאם לנהלים ולהנחיות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים והרשות המקומית.
 • פועל בהתאם למדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים כמפורט בחוקים, תקנות והוראות המנכ"ל (תע"ס) ואחראי ליישום מדיניות זו.
 • אחראי להכנת תכניות עבודה והצעות תקציב שנתי ורב-שנתי, המבוססות על איסוף נתונים שיטתי וזיהוי צרכים בקהילה.
 • אחראי לגיוס משאבים, להקצאתם, לביצוע תכנית העבודה והתקציב, למעקב ולהערכה אחר ביצועם.
 • יוזם, מפתח ומקיים קשר קבוע עם מוסדות וארגונים לשם תיאום ושילוב פעולות האגף עם שירותי רווחה אחרים בקהילה, מייצג את האגף בפני גורמי חוץ.
 • אחראי לביצוע הרשומים, הדיווחים וסדרי העבודה כפי שמתחייב מתפקידי האגף ומן ההוראות שנקבעו ע"י המשרד בנושאים אלה.
 • אחראי להתפתחותם המקצועית ולקידומם של העובדים, בין השאר ע"י ייעוץ, הדרכה והשתלמויות בהתאם לעדיפויות וצרכי האוכלוסייה שבטיפול האגף ולשיפור השירות.
 • אחראי שהזכאים לשירותים החברתיים יקבלו את הסיוע והטיפול הדרושים בצורה הנאותה ובמועד הרצוי, בהתאם לצרכי עבודת האגף.
 • פועל לשיתוף האוכלוסייה בתכנון ופיתוח שירותים.
 • מבצע פעולות דומות לפי דרישה.

דרישות המשרה:

מנהל אגף שבה 10 עו"ס ויותר (משרות מלאות):
 • בעל השכלה אקדמית בעבודה סוציאלית. תואר שני חובה.
 • בוגר קורס סגל מינהל בכיר במחלקות לשירותים חברתיים המוכר ע"י המשרד.
 • ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודה סוציאלית.
 • ניסיון של 3 שנים בארגון ובהפעלת צוות עובדים, בארגון מפעלים ופרויקטים בקהילה, במו"מ עם מוסדות ויחידים, בניהול משק תקציבי על שלביו.
 • כושר ניהול מו"מ בכתב ובע"פ, כושר הדרכת עובדים.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • רצוי הכרות וידע בתחום השלטון המקומי.
הערה: מועמד שאינו עונה לדרישה ב', יהיה עליו להתחייב לצאת לקורס סגל בכיר הקרוב ולסיימו.
לפרטים נוספים

המועמדים יפנו בצירוף המלצות ותעודות וקורות חיים לאגף משאבי אנוש, עד ליום ראשון ח' באלול תשע"ט 08/09/2019 בשעה 12:00 בצהריים.

ניתן לקבל פרטים על המכרזים באופן מלא וכן טפסים להגשת מועמדות (שאלון אישי) באתר האינטרנט של העירייה שכתובתו   www.zefat.muni.il
קורות חיים ותעודות נדרשות יש לשלוח למייל: nurit@zefat.muni.il .
טפסים להגשת מועמדות ניתן להשיג באגף משאבי אנוש בטל: 04-6927528, פקס:04-6973666.

חשוב לציין:
יש להעביר את כל החומר הנדרש (כולל: קורות חיים, טפסים מלאים באופן מקורי, תעודות, מסמכים כגון: ניסיון וכו', צילום תעודת זהות+ ספח), עד לפני סיום מועד המכרז כפי שפורסם, מועמד שלא יגיש את כול המסמכים כנדרש לא יוכל להשתתף במכרז.
עם הגשת הטפסים , אבקש לציין את שם המכרז ומס' המכרז.
התפקיד מיועד לגברים ולנשים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

קבצים מצורפים

מנהל/ת אגף לשירותים חברתיים

מספר מכרז:46/2019
תאריך פרסום:08/21/2019
תאריך אחרון להגשה:08/09/2019 12:00
אחוז משרה: 100%
דירוג : חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים
כפיפות: לראש העיר ו/או למנכ"ל העירייה.

תיאור המשרה:

 • מנהל את האגף לשירותים חברתיים, מתכנן ומארגן את העבודה וחלוקתה.
 • אחראי לעבודתו התקינה של האגף, העובדים ככלל ועובדי המסגרות הקשורות בו, על מנת לתת שירותים חברתיים לאוכלוסייה בתחום הרשות המקומית, פועל לקידום רווחת התושבים ושותף לתכנון החברתי ביישוב.
 • אחראי בפני ראש הרשות המקומית לתפקוד תקין של האגף ולביצוע תכניות הפעולה של השירותים החברתיים של הרשות המקומית, בהתאם לנהלים ולהנחיות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים והרשות המקומית.
 • פועל בהתאם למדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים כמפורט בחוקים, תקנות והוראות המנכ"ל (תע"ס) ואחראי ליישום מדיניות זו.
 • אחראי להכנת תכניות עבודה והצעות תקציב שנתי ורב-שנתי, המבוססות על איסוף נתונים שיטתי וזיהוי צרכים בקהילה.
 • אחראי לגיוס משאבים, להקצאתם, לביצוע תכנית העבודה והתקציב, למעקב ולהערכה אחר ביצועם.
 • יוזם, מפתח ומקיים קשר קבוע עם מוסדות וארגונים לשם תיאום ושילוב פעולות האגף עם שירותי רווחה אחרים בקהילה, מייצג את האגף בפני גורמי חוץ.
 • אחראי לביצוע הרשומים, הדיווחים וסדרי העבודה כפי שמתחייב מתפקידי האגף ומן ההוראות שנקבעו ע"י המשרד בנושאים אלה.
 • אחראי להתפתחותם המקצועית ולקידומם של העובדים, בין השאר ע"י ייעוץ, הדרכה והשתלמויות בהתאם לעדיפויות וצרכי האוכלוסייה שבטיפול האגף ולשיפור השירות.
 • אחראי שהזכאים לשירותים החברתיים יקבלו את הסיוע והטיפול הדרושים בצורה הנאותה ובמועד הרצוי, בהתאם לצרכי עבודת האגף.
 • פועל לשיתוף האוכלוסייה בתכנון ופיתוח שירותים.
 • מבצע פעולות דומות לפי דרישה.

דרישות המשרה:

מנהל אגף שבה 10 עו"ס ויותר (משרות מלאות):
 • בעל השכלה אקדמית בעבודה סוציאלית. תואר שני חובה.
 • בוגר קורס סגל מינהל בכיר במחלקות לשירותים חברתיים המוכר ע"י המשרד.
 • ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודה סוציאלית.
 • ניסיון של 3 שנים בארגון ובהפעלת צוות עובדים, בארגון מפעלים ופרויקטים בקהילה, במו"מ עם מוסדות ויחידים, בניהול משק תקציבי על שלביו.
 • כושר ניהול מו"מ בכתב ובע"פ, כושר הדרכת עובדים.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • רצוי הכרות וידע בתחום השלטון המקומי.
הערה: מועמד שאינו עונה לדרישה ב', יהיה עליו להתחייב לצאת לקורס סגל בכיר הקרוב ולסיימו.