הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
מספר מכרז
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
קישור למשרה
נושא
עלות מסמכי המכרז
תיאור
אחוז משרה: 100% משרה.
דירוג: בהתאם לתעודות
דרגה: +41-43
כפיפות: למנכ"ל העירייה או מי שהוסמך על ידו.

תיאור התפקיד:

גיבוש, התוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום שעליו מופקד המנהל.

עיקרי התפקיד:

 • הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות בתחום האחריות של אגף תברואה ורובעים.
 • פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף תברואה ורובעים.
 • ניהול צוות עובדים באגף תברואה ורובעים.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.
או
תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

ניסיון מקצועי:

 •  עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל : חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 •  עבור הנדסאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 •  עבור טכנאי רשום: שבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

ניסיון ניהולי:

שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

רישות נוספות:

 • שפות – בהתאם לצורך.
 • יישומי מחשב – היכרות עם יישומי office.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 •  ייצוגיות.
 •  שירותיות.
 •  סדר וארגון.
 •  יכולת הובלה.
 •  עבודה בשעות בלתי שגרתיות
לפרטים נוספים

המועמדים יפנו בצירוף המלצות ותעודות וקורות חיים לאגף משאבי אנוש, עד ליום ראשון ח' באלול תשע"ט 08/09/2019 בשעה 12:00 בצהריים.

טפסים להגשת מועמדות ניתן להשיג באגף משאבי אנוש בטל: 04-6927448, פקס:04-6973666. קורות חיים ניתן לשלוח למייל nurit@zefat.muni.il .

עם הגשת הטפסים, אבקש לציין את שם המכרז ומס' המכרז.

חשוב לציין:
יש להעביר את כל החומר הנדרש (כולל: קורות חיים, טפסים מלאים באופן מקורי, תעודות, מסמכים כגון: ניסיון וכו', צילום תעודת זהות+ ספח), עד לפני סיום מועד המכרז כפי שפורסם, מועמד שלא יגיש את כול המסמכים כנדרש לא יוכל להשתתף במכרז.

התפקיד מיועד לגברים ולנשים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

קבצים מצורפים

מנהל אגף תברואה ורובעים

מספר מכרז:45/2019
תאריך פרסום:08/21/2019
תאריך אחרון להגשה:08/09/2019 12:00
אחוז משרה: 100% משרה.
דירוג: בהתאם לתעודות
דרגה: +41-43
כפיפות: למנכ"ל העירייה או מי שהוסמך על ידו.

תיאור התפקיד:

גיבוש, התוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום שעליו מופקד המנהל.

עיקרי התפקיד:

 • הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות בתחום האחריות של אגף תברואה ורובעים.
 • פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף תברואה ורובעים.
 • ניהול צוות עובדים באגף תברואה ורובעים.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.
או
תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

ניסיון מקצועי:

 •  עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל : חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 •  עבור הנדסאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 •  עבור טכנאי רשום: שבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

ניסיון ניהולי:

שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

רישות נוספות:

 • שפות – בהתאם לצורך.
 • יישומי מחשב – היכרות עם יישומי office.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 •  ייצוגיות.
 •  שירותיות.
 •  סדר וארגון.
 •  יכולת הובלה.
 •  עבודה בשעות בלתי שגרתיות