הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

פעילות מוסדות החינוך במהלך הסגר הארצי

פעילות מוסדות החינוך במהלך הסגר הארצי

תאריך: 25/12/2020

בהתאם להחלטת קבינט הקורונה הארצי, החל מיום שני צפויים שינוים בפעילות מוסדות החינוך בעיר:

- הלימודים יתקיימו בגני הילדים, בכיתות א-ד ובכיתות יא-יב.
- יום הלימודים בשכבות יתקיים באופן מלא, בהתאם לשעות הפעילות הרגילות. 
- מסגרות החינוך המיוחד, מסגרות של ילדים ונוער בסיכון ופנימיות ימשיכו  לפעול כרגיל. 
- מסגרות הצהרונים תמשכנה לפעול במתכונת רגילה .
- בכיתות י"א - י''ב – יתאפשר מעבר תלמידים בין 3 קבוצות. מעבר של המורים יהיה בין 4 קבוצות. מידע  
   נוסף בנושא יינתן במוסדות החינוך.
- כיתות ה-י ילמדו מרחוק.