לפרטי התקשרות ובעלי תפקידים במחלקה לחץ כאן >>

האגף לשירותים חברתיים שוקד על מתן שרותי רווחה לתושבים החל מילדים ועד אזרחים מבוגרים.
האגף מפעיל מגוון רחב של תכניות ופרויקטים לפרט, למשפחה ולקהילה.

שירותי האגף נקבעים עפ"י:

 • חקיקה ומדיניות הממשלה כפי שבאה לביטוי בתקנות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 • צרכי רווחה עירוניים, בהתאם להחלטת הנהלת העיר ופיתוח שירותים ומענים הולמים ע"י האגף.
 • תופעות חברתיות שמשפיעות על הקהילה ועל הפרטים שבה ועל איכות החיים בעיר.
  פעילות האגף מיועדת להגשים את החזון : "להיות ארגון חברתי, לומד ומתפתח, הנותן שרות מקצועי לרווחת אוכלוסיות נורמטיביות ובעלות מאפיינים ייחודיים תוך פתוח שותפויות עם הקהילה".

פעילות האגף

 • תוכניות למשפחה
 • אזרחים וותיקים
 • שלוחה צפונית / עירייה
 • שלוחה דרומית
 • מרכז עוצמה
 • קהילתי
 • נוער וצעירים
 • חרום
 • שיקום
 • מתנדבים