צפת מחזקת קהילות שונות בעיר ומגדילה את ההון החברתי ע"י עידוד תושבים לפעול למען הקהילה. עידוד לפעילות מתנדבים במיזמים חברתיים מתוך אכפתיות, כבוד האדם ועשייה חיובית עובדה אשר תתרום למתנדבים ולמקבלי השירות כאחד

קידום נושא ההתנדבות בעיר בתחומי החיים השונים: רווחה, חברה, בריאות, איכות הסביבה, חירום ועוד.

תרומה לקהילה יוצרת מפגשים בין תרבותיים, בהם בני נוער נפגשים עם חברות מסביבות שונות. בני הנוער לומדים להעריך ולטפח טוב יותר את מציאות החיים שלהם.מפתחים מודעות לעזרה הנדרשת באזורי מצוקה, כגון- סיוע חינוכי, עזרה כלכלית, תמיכה בין אישית ושינוי פני החברה. נוצרים קשרים ומערכות יחסים אשר מוציאות בני נוער רבים מה"בועה" בה הם לכודים, וחושבים כי אם העוני והאלימות המתגברת רחוקים מהעין, הם לא קיימים בכלל.

מטרות לשנה הקרובה

  1. מיפוי מערך ההתנדבות הקיים בעיר. צרכים מול מענים קיימים  .
  2. בניית תכניות להפעלת מתנדבים לאוכלוסיות המטופלות ע"י אגף הרווחה.
  3. הפעלת מתנדבים בתכנית עירונית למגוון אוכלוסיות העיר בשגרה ובחירום.

כל אחד יכול למצוא אצלנו מסגרת להתנדבות בהתאם לרצונו וכישוריו. צרו אתנו קשר עוד היום ונשמח לספק לכם רעיונות למגוון דרכים לעשות טוב בסביבה הקרובה אליכם! ​