תכנית ארבעת המינים פועלת להגברת המוגנות בקרב ילדים ונוער וצמצום פגיעות מיניות ע"י הגברת המודעות, הידע והכלים המקצועיים הנדרשים על מנת להתמודד עם פגיעות מיניות ברמה הפרטנית והקהילתית בקרב אנשי מקצוע, שירותים ובעלי תפקיד בקהילה..

כדי להתמודד עמו באופן משמעותי יש צורך באיגום (יצירת מאגר משאבים ושותפויות למטרה מסוימת).
שותפים: עירית צפת, מנהל החינוך החרדי, שפ"ח, אגף הרווחה, מכללת תל חי, מרכז הסיוע לתקיפה מינית והמרפאה לילד ונוער בבה"ח זיו.
התכנית פועלת מזה ארבע שנים, כאשר בכל שנה תכנית ההתערבות שונה.

השנה התכנית תפעל בקרב האוכלוסיות הבאות:

  • מועדון נוער
  • נשים חרדיות בוגרות
  • קורס סיוע והכשרה ללווי נשים נפגעות תקיפה מיניות

כאשר המטרה צמצום מקרי הפגיעות המיניות בקרב ילדים ונער בקהילות השונות בצפת.
יצירת מנגנון פעולה לאיתור מקרים ספציפיים והפנייתם לגורם טיפולי מתאים.
יצירת שפה משותפת ויכולת התמודדות וחוסן של אנשי המקצוע והשירותים הפועלים עם אוכלוסיות הנ"ל

פעולות התכנית להשגת המטרות:

  • ועדת היגוי מתכנסת שלוש פעמים במהלך השנה להתוויית תחומי ההתערבות במהלך השנה , מעקב אחר ביצוע , סיכום , משוב והמלצות להתערבות  לשנת הפעילות הבאה.
  • צוות ביצוע נפגש אחת לחודשיים לקידום תהליכי ההתערבות
  • גיבוש תכנית התערבות וגיוס שותפים רלוונטיים לכל אחת מאוכלוסיות היעד.
  • מועדון הנוער  במתנ"ס – תגובש סדנא לנערים המשתתפים בפעילות  בהובלת המדריך והמרכז סיוע .
  • קבוצת נשים בוגרות הקורס – תפעל להגברת המודעות לנושא בקרב הורים בקהילות השונות –גיוס ועידוד להשתתף  בקבוצות (לפחות 5 מחזורים) בהנחיית מרכז תהל – מרכז לנפגעות תקיפה מינית לנשים חרדיות ודתיות בירושלים.